Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-10-01 18:29

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/hallbarhetsexperten-alla-maste-andra-sina-beteenden/

EKONOMI

Hållbarhetsexperten: ”Alla måste ändra sina beteenden”

Parul Sharma
Foto: Emma Eriksson

Den här veckan träffas världens länder i New York för att rapportera om hur arbetet går med FN:s hållbara utvecklingsmål, även kallat Agenda 2030.

Men vad handlar egentligen de 17 FN-målen om? För Parul Sharma, hållbarhetsexpert och ordförande i regeringens delegation för genomförande av Agenda 2030 i Sverige, är svaret kort: beteendeförändringar.

Det var för snart två år sedan som världens länder kom överens om 17 mål för att uppnå en mer hållbar utveckling för alla i hela världen.

Förutom att minska fattigdom handlar målen bland annat om att ge fler människor tillgång till hälsovård, utbildning och dricksvatten – men även om att skapa fredliga samhällen, en mer jämlik arbetsmarknad, fler hållbara energilösningar och att förändra våra konsumtionsmönster.

Läs mer: Vad handlar de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030 om?

För att det ska lyckas behöver alla bidra.

– Det är viktigt att förstå sin egen roll i den globala utvecklingen. Är jag boven i dramat eller kan jag vara med och förändra? Hur stark är min förändringsbenägenhet, kan jag tänka mig att resa mindre? Det handlar om de vardagliga tingen, att det inte bara är stater och företagare som kan göra något. Som individ har du stor möjlighet att påverka den globala utvecklingen, som kravställare, konsument, investerare, förälder, säger Parul Sharma.

Det kan till exempel handla om att köpa mer rättvisemärkt kaffe, använda mindre plast och att inte duscha så länge.

Än så länge har få svenskar hört talas om de hållbara utvecklingsmålen. I en färsk Sifoundersökning svarade färre än fyra av tio att de hört talas om FN-målen. Ännu färre tror att de är möjliga att nå.

Det här är också något som Parul Sharma och den delegation hon leder flaggat för.

Förutom den låga kunskapsnivån lyfter Parul Sharma frånvaron av ett tydligt ledarskap i Sverige för att driva på arbetet med Agenda 2030. Hon menar att svenska beslutsfattare, såväl politiker som företagsledare, kommer att behöva fatta flera tuffa beslut om Sverige ska kunna bidra till en mer hållbar global utveckling.

– Titta till exempel på vår vapenexport. Enligt Svenska Freds skapar den 12.800 arbetstillfällen i Sverige. Är det värt det om vapnen används för att förtrycka kvinnor och flickor i Pakistan? Vår vapenexport går stick i stäv med flera av hållbarhetsmålen, säger Parul Sharma.

I juni presenterade delegationen för genomförande av Agenda 2030 en handlingsplan för hur Sverige ska jobba med de hållbara utvecklingsmålen. Planen behandlas just nu av regeringen.

Läs mer om delegationens arbete: Svenska utsläpp minskar här hemma – men ökar utomlands

Läs en längre intervju med Parul Sharma: Företagens hållbarhetsarbete är mest bullshit

Fakta.FN:s 17 hållbara utvecklingsmål

1. Utrota all form av fattigdom överallt.

2. Utrota hunger, säkerställ matsäkerhet, förbättra nutrition och förespråka hållbart jordbruk.

3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för människor i alla åldrar.

4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till ett livslångt lärande för alla.

5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

6. Säkerställ tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.

7. Garantera att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

8. Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

9. Bygg upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

11. Gör städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

15. Skydda, återställ och uppmuntra till hållbar användning av ekosystem på land. Bruka skogar på ett hållbart sätt, bekämpa ökenspridning, hejda och vrid tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa och bygg upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17. Stöd verkställande av hållbar utveckling i större utsträckning genom det globala partnerskapet.

Om.DN Global utveckling

Denna artikel publiceras på DN Global utveckling, en temasajt om FN:s nya hållbara utvecklingsmål som syftar till att skynda på den den globala utvecklingen i världen. Fler artiklar från DN Global utveckling hittar du här. Du kan också läsa mer om satsningen här. Redaktionen för DN Global utveckling nås på globalutveckling@dn.se om du vill skicka nyhetstips eller inbjudningar till seminarier.