Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-10-02 11:22

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/regeringens-hallbarhetsexpert-avgar-nar-foretagen-kommer-in/

EKONOMI

Regeringens hållbarhetsexpert avgår när företagen kommer in

Regeringens hållbarhetsexpert Parul Sharma avgår. Arkivbild.
Bild: Emma Eriksson

Hållbarhetsexperten Parul Sharma lämnar uppdraget som ordförande för regeringens delegation för genomförande av FN:s 17 utvecklingsmål i Sverige.

Orsaken är att regeringen ska utöka delegationen med en rad näringslivsprofiler, något Parul Sharma är kritisk till.

– Man ska alltid följa sitt samvete, kommenterar näringsminister Mikael Damberg, som dock ser näringslivets medverkan som nödvändig för att lyckas nå FN-målen om hållbar utveckling.

Inom kort väntas regeringen utse flera nya ledamöter till delegationen för genomförandet av FN:s 17 hållbara utvecklingsmål, även känt som Agenda 2030. Huvuddelen av de nya ledamöterna sägs komma från näringslivet, något Parul Sharma tidigare ställt sig kritisk till.

– Jag nämnde redan i september att jag lämnar om enskilda bolag sitter med i delegationen, då det över huvud taget inte matchar delegationens rekommendationer och det framtida arbetet, säger Parul Sharma till DN Global utveckling.

Utökningen av delegationen kommer efter allt starkare påtryckningar från företagshåll att bli delaktiga i arbetet med det svenska genomförandet av FN-agendan. I det läget väljer Parul Sharma att avgå som ordförande, ett beslut som hon meddelade regeringskansliet under onsdagen.

– För mig är detta tyvärr inte förenligt. Jag har därför valt att lämna posten som ordförande, säger Parul Sharma.

Jag lämnar om enskilda bolag sitter med i delegationen.

Hon menar att risken dessutom finns att hon hamnar i en situation som granskare i sin vanliga yrkesroll, där hon behöver uttala sig om enskilda företagsrepresentanter i delegationen samtidigt som hon är delegationens ordförande. Därför han hon bett att få lämna sitt uppdrag snarast möjligast, men senast vid årsskiftet.

– Regeringen fattade beslut i september att Agenda 2030-delegationen ska utökas med nya ledamöter. Fokus för utvidgningen är enligt uppgift att involvera näringslivet. I min professionella roll som objektiv rådgivare i frågor som rör bland annat anti-korruption och mänskliga rättigheter kan utvidgningen innebära problem, säger Parul Sharma.

Som hållbarhetsexpert har Parul Sharma upprepade gånger varit skarpt kritisk mot det svenska näringslivets arbete med att bidra till en mer hållbar utveckling i Sverige och världen. I en intervju med DN Global utveckling förra året sa hon till exempel att svenska företags hållbarhetsarbete mest varit ”bullshit”.

Hon har även i senare intervjuer efterlyst ett tuffare ledarskap från näringslivet i hållbarhetsfrågor.

Läs mer: ”Alla måste ändra sina beteenden”

Vi kommer aldrig klara 2030-målen utan näringslivet.

Redan innan hon tillträdde som ordförande för Agenda 2030-delegationen uttalade Parul Sharma också kritik mot regeringens handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Hon beskrev den som en övning i att klippa och klistra. Ska företag vara med och bidra till en globalt mer hållbar utvecklingspolitik krävs det mer statlig reglering och lagstiftning, menade hon.

Samtidigt som Parul Sharma meddelade regeringen att hon lämnar sitt uppdrag deltog näringslivsminister Mikael Damberg (S) igår i ett seminarium på Svenskt Näringsliv om företagens roll i arbetet med Agenda 2030. För DN Global utveckling förklarar han att näringslivets roll i Agenda 2030-delegationen är självklar.

– Vi kommer aldrig klara 2030-målen utan näringslivet, för att till exempel ställa om transportsektorn eller bygga mer hållbara städer. Det är därför som regeringen vill utvidga delegationen, förklarar näringslivsministern.

Mikael Damberg vill inte säga vilka de nya medlemmarna i delegationen är. Han säger sig också vara omedveten om att Parul Sharma inte tänker fortsätta som ordförande för delegationen när den utvidgas med representanter från näringslivet.

– Det är möjligt att det är på det viset. Man måste alltid följa sitt eget samvete. Jag ser stora möjligheter i att näringslivet blir mer involverat i Agenda 2030. Att tro att samhället ensamt eller civilsamhället ensamt kan leverera på målen är inte relevant. Företagen har en jättestor roll, säger näringsministern.

Agenda 2030-delegationen tillsattes i mars 2016 för att ta fram ett förslag till handlingsplan för hur Sverige ska uppnå FN:s 17 globala utvecklingsmål till år 2030. Bland ledamöterna finns förutom Parul Sharma bland andra miljöprofessorn Johan Rockström, Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och tankesmedjan Global utmanings vd Johan Hassel.

Läs mer: Expertgrupp ska hjälpa regeringen nå nya FN-målen

I juni lämnade delegationen ett förslag till handlingsplan för det svenska genomförandet av FN-målen. Regeringen har ännu inte behandlat förslaget. Den ansvariga ministern, civilminister Ardalan Shekarabi (S), har sagt att regeringen ska presentera en handlingsplan före valet nästa år.

Läs mer: Ökade inkomstklyftor gör att Sverige kan missa FN-målen

I sitt förslag tar Agenda 2030-delegationen upp en rad utmaningar som den menar att Sverige behöver prioritera för att kunna uppnå utvecklingsmålen. Bland annat kritiseras den nuvarande styrningen av AP-fonderna, där avkastning går före hållbarhet. Delegationen anser vidare att svenska exportindustrier ges allt för stor frihet när det gäller hållbarhet. Även svensk vapenexport får kritik.

Läs även: Svensk vapenexport kritiseras i global hållbarhetsrapport

Agenda 2030-delegationens nuvarande uppdrag löper fram till mars 2019. Vilka de nya ledamöterna från näringslivet blir är ännu okänt, liksom om någon av dem kommer ta över ordförandeposten efter Parul Sharma.

I ett sms skriver Ardalan Shekarabis pressekreterare Matilda Malmquist Glas:

”Regeringen bereder just nu frågan om nya ledamöter i Agenda 2030-delegationen. När ett beslut finns kommenterar vi det.”

Agenda 2030-delegation

Delegationen för Sveriges genomförande av Agenda 2030 består av följande sju personer:

Parul Sharma, delegationens ordförande och rektor på the Academy for Human Rights in Business. Tidigare hållbarhetschef på Advokatfirman Vinge.

Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre.

Ingrid Peterson, generaldirektör på Formas.

Ida Texell, förbundsdirektör på Brandkåren Attunda.

Mattias Klum, fotograf med specialisering på natur, miljö och kultur.

Johan Hassel, vd på tankesmedjan Global Utmaning.

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Läs mer om delegationens uppdrag här.

Fakta.Sveriges arbete med Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 hållbara utvecklingsmål. Kopplat till dessa finns totalt 169 delmål. Med bland annat hjälp av svenska SCB har FN sedan tagit fram 232 indikatorer för att mäta hur väl världens länder lever upp till målen och delmålen.

Enligt en rapport gjord av SCB uppfyller Sverige idag 49 av de 232 indikatorerna.

Ett par av de utmaningar som Sverige står inför i arbetet med Agenda 2030 är:

• Ökande sociala och ekonomiska klyftor.

• Sjunkande grundvattennivåer.

• Ökande utsläpp av växthusgaser utomlands, till följd av svensk import.

• Försurade, nedsmutsade och utfiskade hav.

• Säkerställande av den biologiska mångfalden.

• Målkonflikter mellan olika politikområden.

Sverige har tagit särskilda initiativ inom ramen för Agenda 2030 på följande områden:

• Jämställdhet, kvinnors rättigheter och feministisk utrikespolitik.

• Internationellt klimatstöd.

• FN:s havskonferens 2017.

• Initiativet Global Deal, för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i hela världen.

• Innovationspolitik och särskilda samverkansprogram.

• Initiativ mot antibiotikaresistens.

Källa: Regeringens rapport Sverige och Agenda 2030 – rapport till FN:s politiska högnivåforum 2017 om hållbar utveckling.

Om.DN Global utveckling

Denna artikel publiceras på DN Global utveckling, en temasajt om FN:s nya hållbara utvecklingsmål som syftar till att skynda på den den globala utvecklingen i världen. Fler artiklar från DN Global utveckling hittar du här. Du kan också läsa mer om satsningen här. Redaktionen för DN Global utveckling nås på globalutveckling@dn.se om du vill skicka nyhetstips eller inbjudningar till seminarier.