Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-09-27 08:00

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/regeringens-nya-val-oppnar-dorren-for-naringslivet/

EKONOMI

Regeringens nya val öppnar dörren för näringslivet

Ingrid Petersson, ny ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation.
Bild: Elisabeth Ohlson Wallin

Regeringen planerar att sätta företagsrepresentanter i den delegation som arbetar med det svenska genomförandet av FN:s 17 hållbara utvecklingsmål i Agenda 2030.

Det fick hållbarhetsexperten Parul Sharma att lämna uppdraget som ordförande för delegationen strax före årsskiftet.

Nu öppnar den nya ordföranden, som utsågs i veckan, dörren för att även näringslivet ska kunna ingå i delegationen.

Regeringen har utsett Ingrid Petersson, generaldirektör för forskningsrådet Formas, till ny ordförande för Agenda 2030-delegationen. Delegationen har ansvar för att stödja Sveriges genomförande av FN:s globala utvecklingsmål.

Ordförandeposten har varit vakant i tre månader sedan hållbarhetsexperten Parul Sharma hastigt lämnade uppdraget före årsskiftet, eftersom hon inte ansåg sig kunna leda en delegation som även omfattade representanter för näringslivet – något regeringen flaggat för skulle bli aktuellt.

– Jag lämnar om enskilda bolag sitter med i delegationen, då det över huvud taget inte matchar delegationens rekommendationer och det framtida arbetet, förklarade Parul Sharma i en intervju med DN Global utveckling i december i samband med sin avgång.

Läs mer: Regeringens hållbarhetsexpert avgår när företagen kommer in

Den nyutnämnda ordföranden Ingrid Petersson ser däremot inga sådana problem, utan välkomnar näringslivet till delegationen.

– Vi sitter alla i delegationen genom vår personliga kapacitet, med olika bakgrund och förankring i olika delar av samhället och med kunskaper i olika saker. Jag utgår från att de som utses för med sig sin kunskap och inte driver sin enskilda kommuns, sitt företags eller sitt forskningsinstituts intresse i delegationen. Jag tycker att det är bra att det finns människor i delegationen som också har erfarenhet av näringslivet, säger Ingrid Petersson.

Hon har varit medlem i Agenda 2030-delegationen sedan starten i mars 2016 och fick träda in som tillförordnad ordförande när Parul Sharma lämnade sitt uppdrag. Förfrågan om att ta över som ordinarie ordförande kom dock först under förra månaden.

– Jag har lett mötena sedan i januari, men utan att ha fått en officiell förfrågan från regeringen, säger Ingrid Petersson till Dagens Nyheter Global Utveckling.

Enligt vad DN Global Utveckling erfar har tre-fyra andra personer tillfrågats innan dess, men tackat nej. Ingrid Petersson kan inte svara på det, men säger att det nog är troligt.

Förutom Parul Sharma har också filmaren och fotografen Mattias Klum lämnat delegationen. Trots att två ledamöter saknats säger Ingrid Petersson att delegationen jobbat på som vanligt.

Den 1 mars i år lämnade delegationen över en delrapport för sitt arbete till regeringen.

Rapporten beskriver vad delegationen har gjort sedan den i juni förra året presenterade ett förslag till handlingsplan för hur Sverige ska genomföra FN:s 17 globala utvecklingsmål i Agenda 2030.

Läs mer om delegationens förslag till handlingsplan: Ökade inkomstklyftor gör att Sverige kan missa FN-målen

Regeringen har dock snart ett år senare fortfarande inte presenterat sin handlingsplan, men civilminister Ardalan Shekarabi har lovat att den ska vara klar under nuvarande mandatperiod.

Ingrid Petersson säger att hon hört att den ska presenteras innan sommaren.

– Men man vet ju inte riktigt när det blir sommar, säger hon.

I rollen som ny ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation kommer Ingrid Petersson att fokusera på delegationens slutbetänkande som ska vara klart i mars nästa år. Delegationen förbereder också en rad utåtriktade verksamheter, bland annat under Järvaveckan i Stockholm i juni och politikerveckan i Almedalen på Gotland i juli.

Som generaldirektör, tidigare statssekreterare på jordbruksdepartementet och utredare åt regeringen ser Ingrid Petersson inget konstigt i att inleda arbetet med ett slutbetänkande ett år i förväg.

– Är man en luttrad utredare vet man att ett år kan gå väldigt fort. Vi kommer att sammanfatta vårt uppdrag och här finns ett par bitar som vi hittills inte ägnat så stor uppmärksamhet, bland annat hur uppföljningen av Sveriges arbete med målen ska gå till. Vi kommer också att skriva mer om kommunikationsfrågorna och hur målen ska översättas till en svensk kontext, säger Ingrid Petersson.

Nästa sammanträde med delegationen kommer att hållas när övriga nya ledamöter har utsetts. Enligt civilminister Ardalan Shekarabis pressekreterare Matilda Malmquist Glas kommer beslutet att tas inom kort. Det är inte klart om det blir fler än två nya ledamöter som ersätter de båda som lämnat delegation.

Ingrid Petersson önskar att regeringen skulle ha kommit längre i sitt arbete med en handlingsplan för hur Sverige ska genomföra Agenda 2030. Detta tycker även delar av det svenska civilsamhället.

Flera svenska biståndsorganisationer efterlyser en konkret plan och tydligare kommunikation från regeringen kring hur Sverige ska jobba med FN:s globala utvecklingsmål.

Det finns också kritik mot att riksdagen hittills utelämnats från arbetet med Agenda 2030, något som bland annat regeringens egen delegation lyfte redan i sitt förslag till handlingsplan förra året.

– Det hade väl varit önskvärt om vi hade kunnat agera mer kraftfullt, men med det sagt så har vi ju i vår senaste rapport också visat hur de riksdagsbundna mål som vi redan har i Sverige överensstämmer med flera av delmålen inom Agenda 2030. Personligen saknar jag ett konkret genomförande. Det är viktigt att vi får in frågor kring Agenda 2030 i ordinarie beslutsprocesser, inte minst i budgetprocesserna på statlig och kommunal nivå, såväl inom myndigheterna, säger Ingrid Petersson.

Civilminister Ardalan Shekarabi har tidigare sagt till DN Global Utveckling att den svenska handlingsplanen för genomförandet av Agenda 2030 ska förankras i riksdagen, men när och hur det ska ske är ännu oklart.

Den 23 maj genomför riksdagen ett seminarium om Agenda 2030 där bland andra de två ansvariga ministrarna civilminister Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, deltar. Även Agenda 2030-delegationen väntas delta.


Läs även:

Intervju med Parul Sharma: ”Företagens hållbarhetsarbete mest bullshit”

Krönika av DN Global utvecklings redaktör Thomas Frostberg: Näringslivet har intagit FN-veckan

Om.DN Global utveckling

Denna artikel publiceras på DN Global utveckling, en temasajt om FN:s nya hållbara utvecklingsmål som syftar till att skynda på den den globala utvecklingen i världen. Fler artiklar från DN Global utveckling hittar du här. Du kan också läsa mer om satsningen här. Redaktionen för DN Global utveckling nås på globalutveckling@dn.se om du vill skicka nyhetstips eller inbjudningar till seminarier.