Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-23 21:16

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/heta-fragan-om-las-kan-ha-fatt-en-losning-i-regeringsspelet/

Ekonomi

Heta frågan om Las kan ha fått en lösning i regeringsspelet

Den uppgörelse som Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet enats om kan låta fack och arbetsgivare själva försöka avgöra frågan om Las turordningsregler. Men lyckas de inte komma överens inom en viss tidsram hotar lagstiftning. Det erfar DN. 

Tove Nandorf
Rätta artikel

Socialdemokraterna har till synes kompromissat sig något närmare Centerns och Liberalernas tidigare krav. En möjlig svensk flexicuritylösning, efter dansk modell, har nämnts som målbild. Det skulle innebära att arbetsgivare får lite lättare att säga upp, men också att de som sägs upp garanteras större möjligheter att lära sig nya saker som behövs för att kunna gå vidare till nya jobb. 

Som DN tidigare berättat pågår sedan flera månader förhandlingar om turordningsreglerna mellan LO och Svenskt Näringsliv kring hur visa lättnader i turordningsreglerna skulle kunna växlas mot ökade möjligheter till fortbildning för löntagarna. 

Inte ens inom Svenskt Näringsliv har alla krävt lagändringar i arbetsrätten, vilket DN också tidigare kunnat berätta. Många, däribland den tunga branschorganisationen Teknikföretagen, har hellre velat hitta arbetsrättslösningar genom förhandlingar med facken - men gärna med ett hot om lagstiftning i bakgrunden, om parterna inte kommer överens. 

Nu finns ett sådant lagstiftningshot med deadline med i bilden. Och tunga näringslivsföreträdare säger till DN att det är bra att fack och arbetsgivarorganisationer får första tjing på att via förhandlingar hitta en lösning, även om de själva gärna hade sett ett ännu lite mer detaljerat hot, som ett svärd hängande över parternas förhandlingar. Som del i lagstiftningshotet tillsätts inom kort en utredning kring möjliga inskränkningar i turordningsreglerna, särskilt för små och medelstora företag. Exakt vilka utgångspunkter denna utredning ska ha saknas dock i den preliminära uppgörelsen. Och om fack och arbetsgivarorganisationer kommer överens om "en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet" ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. 

TCO:s samhällspolitiske chef, arbetsrättsjuristen Samuel Engblom, är ändå skeptisk till ett lagstiftningshot över huvud taget:

– Skulle man välja den vägen är det väldigt olyckligt, säger han till DN.

– Det finns inga tungt vägande skäl att förändra turordningsreglerna i Las. Det här handlar om ett politiskt problem, inte något som i realiteten är ett problem på arbetsmarknaden. 

Förhandlingar under konkreta lagstiftningshot kan bli ”väldigt svåra och skeva om hotet bara träffar ena sidan”, säger Samuel Engblom. 

– Det kan leda till dåliga lösningar och en stor maktförskjutning till arbetsgivarns fördel.

Saco:s ordförande Göran Arrius kräver att den statliga utredning som ska tillsättas parallellt med parternas förhandlingar måste sätta press på både arbetsgivarna och arbetstagarna. Därför måste en utredning se över fler frågor än turordningen. 

– Jämfört med Danmark som har flexicurity-modellen har vi i Sverige en högre sysselsättning, bättre jämställdhet och mindre än hälften så höga arbetslöshetskostnader. Dessutom är betydligt färre långtidsarbetslösa. Svenska modellen har tjänat landet väl. Saco vill fortsätta ta ansvar för svensk arbetsmarknad utan påtryckningar från politiken. Jag förutsätter att parterna kommer att få vara delaktiga i utredning som tillsätts kring LAS. 

På tjänsteföretagens branschorganisation Almega, som mycket hårt drivit kravet på förändringar i turordningsreglerna, är Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef, nöjd med att politiken nu tar tag i LAS-frågan och föreslår förändringar. 

- Vi tror att de föreslagna förändringarna kommer att vara det nödvändiga tryck som behövs för att arbetsmarknadens parter ska kunna träffa en överenskommelse om modernisering av Las, även om vi hade önskat mer omfattande förslag med en kortare tidplan. Men vi konstaterar att man nu aviserar att det blir ett tydligt utökade undantag från turordningsreglerna och dessutom lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag. 

Även om detta inte löser företagens alla problem med LAS så är det ett viktigt steg i rätt riktning, understryker Stefan Koskinen. 

– Vi tror att det kommer att förbättra arbetsmarknadens funktionalitet och att det kommer att leda till fler anställningar där fler kan komma i jobb. Jag är övertygad om att detta kommer att leda till att parterna tar ett samlat grepp över LAS-frågan och frågorna kring omställning och kompetensutveckling. Därför är vi också beredda att så snart som möjligt medverka i sådana partsförhandlingar, lovar Stefan Koskinen.

 

 

Läs även: Det betyder slopad uppskovsskatt  

Läs även: Uppgörelse klar – nu ska partierna ta ställning