Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-06-27 08:12

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/konskvotering-leder-till-hogre-kompetens-hos-man/

EKONOMI

Könskvotering leder till högre kompetens hos män

Inför omröstning i det tyska parlamentet om kvotering till tyska börsbolag.
Inför omröstning i det tyska parlamentet om kvotering till tyska börsbolag. Foto: TT

Könskvotering leder till högre kompetens hos män medan kvinnornas kompetens består. En förklaring är att kvoteringen gör det svårare för medelmåttiga män att behålla sin position, visar ny svensk forskning.

Forskarna Johanna Rickne och Olle Folke vid Institutet för näringslivsforskning har tillsammans med Torsten Persson vid Institutet för internationell ekonomi och Tim Besley vid London School of Econimics studerat kompetensen hos kommunpolitiska socialdemokrater under sju valperioder, från 1988-2010. Socialdemokraterna införde 1993 kvoteringen ”varannan damernas” och studien handlar om effekterna av satsningen på kommunal nivå.

Resultatet visar att en kvotering kan öka kompetensen bland männen utan att för den skull minska kompetensen bland kvinnorna. Man såg också att två rekryteringsproblem, bristande kompetens och bristande jämställdhet, hänger nära samman med kompetensen i partigruppernas toppskikt.

När ledningens kompetens är låg kan införandet av kvotering öka jämställdheten och samtidigt leda till att rekryteringen i större grad fokuserar på individernas kunskaper, meriter, skicklighet och färdighet.

– Könskvoteringen gjorde det svårare för medelmåttiga män att behålla sin position. Om man är en medioker ledare behöver man omge sig med sådana som är likadan för att överleva som ledare i gruppen, säger Olle Folke till tidningen Ingenjören.

Han förklarar att kvinnor kan utgöra ett hot mot de mediokra männen av två skäl.

– Dels är många av kvinnorna kompetenta, dels är det mer sannolikt att de får stöd från andra grupper. Män stödjer oftare män och kvinnor stödjer oftare kvinnor. När man kvoterar in kvinnor i en mansdominerad grupp bryter man upp möjligheterna för mediokra manliga ledare att sitta kvar tack vare stöd från andra mediokra män. När kvinnorna kvoterades in ersattes de mediokra männen av män med högre kompetens säger han till Ingenjören.

Forskarna finner i studien att kvinnornas kompetens i de socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupperna varken ökade eller minskade i samband med kvoteringen. Dels visar studien att kvinnorna var mer kompetenta än männen i partigrupper med en låg andel kvinnor innan kvoteringen.

Det stöder tolkningen att den låga andelen kvinnor i många partigrupper innan kvoteringen inte berodde på en brist på kompetenta och villiga kvinnliga kandidater, utan snarare på medelmåttiga manliga ledares preferenser.

Följ gärna @DNEkonomi på Twitter!