Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-16 19:32

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/konsumentverket-flera-oklarheter-kring-loot-lador-i-datorspel/

Ekonomi

Konsumentverket: Flera oklarheter kring loot-lådor i datorspel

Foto: Lise Åserud/NTB

Konsumentskyddet kring så kallade loot-lådor, lotteriliknande inslag i datorspel och appar, bedöms vara starkt. 

Men det behövs mer forskning kring sambandet mellan loot-lådor och spelproblem.

– Det är ett outvecklat forskningsområde, säger Elin Häggeborn, jurist på Konsumentverket. 

Loot-lådor är ett samlingsnamn för lotteriliknande företeelser i datorspel och appar. Loot-lådors virtuella innehåll marknadsförs som en möjlighet till att kunna avancera i ett spel. Precis som vid ett lotteri tas lådornas innehåll fram slumpmässigt. Därför vet man som köpare inte i förväg vad man betalat för. 

– Det kan handla om vapen eller något annat som hjälper spelaren att avancera. Men det kan också handla om enbart kosmetiskt innehåll som inte påverkar hur bra du är i spelet, till exempel nya kläder till din spelkaraktär, säger Elin Häggeborn, jurist på Konsumentverket. 

Fenomenet uppmärksammades särskilt på grund av loot-lådornas likheter med spel om pengar. Regeringen gav då Konsumentverket i uppdrag att kartlägga konsumentskyddet kring loot-lådor och andra lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel. Nu har myndigheten redovisat sitt resultat. 

Konsumentverkets kartläggning slår fast att loot-lådor och liknande inslag i datorspel under vissa förutsättningar kan omfattas av spellagen. Det gäller till exempel om konsumenten vinner pengar eller en vinst som har ett värde i pengar utanför datorspelet. I dessa fall är myndighetens bedömning att konsumentskyddet är starkt. 

Även i de fall där loot-lådor faller utanför spellagen och enbart omfattas av andra konsumentskyddande regler bedöms konsumentskyddet vara förhållandevis omfattande. Det gäller alltså när loot-lådorna innehåller vinster som enbart har ett värde i själva datorspelet. 

– Då gäller allmänna konsumentskyddande lagstiftning som avtalsvillkorslagen och marknadsföringslagen. De skyddar dock inte förebyggande mot spelproblem på det sätt som spellagen syftar till att göra.

Spelinspektionen och Konsumentverket bedömer att det inte ska anses att vinsten har ett ekonomiskt värde utanför datorspelet, i de fall som virtuella vinster omsätts på tredjepartaktörers webbplatser, utan datorspelsutvecklarens tillåtelse och medverkan.

– Sannolikt finns det i dagsläget inte så många loot-lådor på den svenska marknaden som omfattas av spellagen. 

Konsumentverkets slutsats är att det finns en del oklarheter, både när det gäller omfattning och eventuella konsumentproblem. Elin Häggeborn menar att det inte funnits mycket material att analysera.

– För att reda ut det behövs en mer omfattande utredning som undersöker hur många loot-lådor det finns på den svenska marknaden, hur många av dessa som omfattas av spellagen och om det finns några konsumentproblem kring dem. 

Än så länge har Konsumentverket tagit emot få anmälningar som gäller loot-lådor. Det är dock svårt att säga om det beror på att det finns ett konsumentproblem eller inte, säger Elin Häggeborn.

– Vi kan ju få in lite luddiga anmälningar om man spelat bort pengar i ett datorspel utan att specificera vad man köpt. Vi vet inte om vissa av dessa anmälningar kan kopplas till loot-lådor eller inte. Det kan också vara så att man inte vet att de omfattas av konsumentskydd och därför inte vet var man ska vända sig. 

I kartläggningen har Konsumentverket även tittat närmare på forskningsläget kring om det finns ett samband mellan loot-lådor och spel om pengar, spelproblem och ekonomiska problem. Men det behövs mer forskning kring det, menar Elin Häggeborn.

– Det finns forskning som visar att det finns samband men det är ett outvecklat forskningsområde. Det saknas i dagsläget systematiska översikter eller en större bas av tillförlitliga studier.

I rapporten diskuteras eventuella åtgärder. Enligt Konsumentverket finns det utmaningar i att införa nya regler och utöva tillsyn på området. 

– Det är praktiskt svårt att både handlägga tillsynsärenden och verkställa en eventuell dom när det handlar om en global marknad.

Dessutom, påpekar Elin Häggeborn, gör inte alla länder samma bedömningar kring loot-lådor. 

– Att få utländska stora jättar att följa nationell särreglering på en förhållandevis liten marknad som den svenska är också en utmaning.

De som möjligen skulle motivera en ytterligare reglering är att lagstiftaren skulle vilja skydda folkhälsan utifrån den eventuella påverkan som lootlådor kan ha och att barn och unga är en särskilt sårbar konsumentgrupp. 

– Men har man föräldralås och liknande inställningar som skyddar mot transaktioner inuti ett datorspel så bör det inte gå att köpa loot-lådor heller, säger Elin Häggeborn. 

Läs mer: Appar för barn lockar ofta till köp