Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Ekonomi

Lagarbete är ingen sällskapslek

De flesta tycker att det är roligt att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Men en grupp och ett team är inte samma sak. Ett team har en gemensam uppgift. Teamet ska vara ett medel för att nå uppsatta mål, inte ett mål i sig. Och teamandan uppstår inte av sig själv.

Om en uppgift kan utföras av enskilda individer finns det ingen anledning att skapa ett team. Det krånglar snarare till det. Att arbeta tillsammans med uppgiften ska ge ett mervärde, mer kunskap och fler infallsvinklar som ger kreativare lösningar. Men det tar lite tid att bygga ett team och det kräver kontinuerligt underhållsarbete för att fungera väl.

Det finns många definitioner på vad ett team är. Om man kokar ner dem till minsta gemensamma nämnare återstår följande:

 • Team har tydliga och gemensamma mål.
 • Team måste arbeta nära tillsammans för att nå målen.
 • Team utvärderar regelbundet sitt arbete.

  Det är walltid uppgiften som ska styra vilka som ska ingå, vilka kompetenser och färdigheter som krävs och hur många medlemmar teamet ska ha. Mellan sex och åtta personer anses av många vara ett lämpligt antal. Men det går också att arbeta i större grupper.

  De nära relationerna mellan medlemmarna påverkar resultatet. Det skapar förstås större utmaningar ju fler man är. Men ett team måste inte göra allting tillsammans.

  Ofta vet teammedlemmarna för lite om vad var och en kan och gör, de förstår inte de olika rollerna. Den kreativa som tar till orda direkt kanske inte inser vilka viktiga bidrag som kan komma från den tysta och eftertänksamma längst nere i hörnet. Ju mer de vet om varandra desto bättre samarbetar de.

  Vitsen med att jobba i team är just att dra nytta av varandras kunskaper och personligheter. Många klassiska teambuilding-övningar går enbart ut på att få alla att inse att samlad kunskap ger bättre resultat än soloprestationer. 1+1 ska bli 3 när alla hjälps åt och tar gemensamt ansvar.

  Jämförelsen mellan idrott och arbetsliv haltar ibland, men i det här sammanhanget klarnar mycket när man tittar på exempelvis ett fotbollslag. Alla känner till målet och spelarna har tydliga roller på planen - back, målvakt, forward - alltså olika kompetens.

  Laget har ett spelupplägg och tränar på att spela tillsammans. Det är faktiskt mer träning än matcher. Laget har en coach som både jobbar med individerna och laget som helhet. Coachen ser till att arbetet följs upp och ger feedback. Laget diskuterar och lär av både framgångar och missar.

  Samma gäller för ett team i arbetslivet. För vissa grupper är det självklart att träna samarbete, som i räddningstjänsten eller på teatern. Men många andra team fokuserar enbart på uppgiften och glömmer att vårda samarbetet.

  Teammedlemmar behöver träning i kommunikation och mötesteknik. Möten är själva kärnan i teamarbetet och behöver varieras och följas upp för att inte gå i stå. Utvärdering och ständig utveckling är en av grunderna för framgång.

 • - Har ett eller flera gemensamma

  - Har ett eller flera gemensamma och tydliga mål.
  - Löser problem tillsammans.
  - Är beroende av varandra för att nå målen.
  - Tar ömsesidigt ansvar.
  - Har ett gemensamt arbetssätt.
  - Har tydliga ramar för ledarskap och olika roller.
  - Tillåter både individerna och gruppen att utvecklas.
  - Följer upp sitt arbete och förbättrar sitt arbetssätt.
  - Har stöd i organisationen.
  - Har roligt och trivs ihop.

  Bild

  Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.