Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-23 10:44

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/lundin-petroleum-jo-anmaler-aven-den-nya-aklagaren/

Ekonomi

Lundin Petroleum JO-anmäler även den nya åklagaren

Lundin Petroleums vd Alex Schneiter och ordförande Ian Lundin. Foto: Johan Jeppsson/TT

Lundin Petroleums vd och ordförande misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott.

Nu anmäler bolaget återigen åklagaren till justitieombudsmannen, JO, för att ha lämnat ut information som bolaget anser vara känslig, till ett målsägandebiträde.

Den 23 september lämnade oljebolaget Lundin Petroleum in en JO-anmälan mot åklagare Henrik Attorps, som leder den stora förundersökningen om misstänkt folkrättsbrott i Sudan som pågått mot företrädare för bolaget sedan 2010. 

Sedan 2016 är vd Alex Schneiter och ordförande Ian Lundin delgivna misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott, sedan flera vittnesmål och rapporter från organisationer som FN och Human Rights Watch, anger att oljebolagets verksamhet i Sudan kring millennieskiftet har medverkat till att militär rensat oljefälten på befolkning. 

JO-anmälan handlar om att Henrik Attorps i februari i fjol beslutade lämna ut en del av förundersökningen till ett av de tre målsägandebiträdena för de runt 60 målsägandena i fallet, advokat Percy Bratt.

Bolaget anser att delar av informationen handlade om företagshemligheter och insiderinformation, och att utlämnandet skulle kunna skada bolaget ekonomiskt och vara känsligt kring vilka som arbetat för bolaget.

I augusti 2015 lämnade den tidigare åklagaren Magnus Elving ut samma material till de övriga två målsägandebiträdena, Thomas Bodström och Göran Hjalmarsson.

Lundin Petroleums advokater anmälde då Elving för tjänstefel och begärde att han skulle bytas ut – att han skulle betraktas som jävig. Elving hänvisade till praxis och att målsägandesidan i god tid borde få tillgång till samma material som försvaret.

Åklagaren lade ned ärendet, men Riksåklagaren skrev i ett utlåtande att åklagaren i Lundinfallet som lämnat ut handlingarna ”förfarit på ett sätt som inte står i överensstämmelse med gällande rätt”. Riksåklagaren framhöll dock att Lundinåklagaren ”utgått från en praxis som, låt vara felaktigt, har tillämpats generellt i vissa typer av ärenden”, och att det inte fanns skäl att förklara åklagaren jävig.

Oljebolagets advokater JO-anmälde åklagarmyndigheten av denna anledning i höstas. Även JO lade då ned ärendet.

Men då Henrik Attorps utlämnande till Percy Bratt skedde en vecka efter Riksåklagarens utlåtande, har alltså oljebolaget JO-anmält även Attorps.

Biörn Riese är en av advokaterna som lämnat in anmälan för oljebolagets räkning. I ett mejl till DN skriver han:

”Vi tycker att det, liksom förra gången det begav sig, finns anledning att få frågan prövad mot bakgrund av vad riksåklagaren då anförde”.

Lundin Petroleums presschef Robert Eriksson kommenterar i ett mejl till DN:

”Det är ytterst anmärkningsvärt att förundersökningsledaren, endast dagar efter att Riksåklagaren konstaterat att man tidigare förfarit på ett sätt som inte står i överensstämmelse med gällande rätt, väljer att bortse från detta och lämnar ut samma information till ytterligare ett målsägarbiträde”.

Vad hoppas ni JO-anmälan leder till?

”Vi anser att sättet på vilket åklagaren har hanterat materialet är såväl oacceptabelt som skadligt. Vi vill dock inte förekomma JO:s beslut, utan inväntar nu det innan vi vidtar eventuella ytterligare åtgärder i ärendet” , skriver Robert Eriksson.

Henrik Attorps, åklagare vid internationella åklagarkammaren i Stockholm som leder förundersökningen, kände inte till oljebolagets anmälan.

– Det är inte ovanligt att åklagare blir JO-anmälda i samband med brottsundersökningar. Om JO anser att de vill ha åklagarens yttrande begär de det. Jag har ingen anledning att kommentera anmälningar som görs till andra myndigheter, som inte har kommunicerats den officiella vägen till oss, säger han till DN.

Åklagaren bedömde tidigare i år att förundersökningen var klar, och de misstänktas advokater fick ta del av utredningen som närmar sig 60.000 sidor, som de hade till den sista september på sig att svara på.

Nu har polis och åklagare analyserat det stora material som beslagtogs bland annat från datorer i samband med en samordnad razzia mot Lundin Petroleums kontor i schweiziska Genève och i Stockholm, och då har nya fynd gjorts. Därför förlängs nu tiden ytterligare, då ytterligare förhör kommer att hållas. Ian Lundin och Alex Schneiter ska enligt plan förhöras i mitten av december.

– Bevisläget är absolut gott. Det har inte försvagats, säger Henrik Attorps.

Efter åtgärderna kommer försvaret ges möjlighet till att svara på det material som tillkommit i utredningen. Först därefter kommer beslut om åtal att tas.

Hur ser ni på risken för åtal just nu, och när väntar ni er att det i så fall sker?

”Förundersökningen är inne på sitt tionde år, vilket är en exceptionellt lång tid. Det innebär att såväl de utpekade individerna som bolaget levt med de här oerhört allvarliga misstankarna hängande över sig under nästan ett decennium. Vi hade hoppats på att förundersökningen nu var på väg att slutföras, vilket vi vid flera tillfällen hört åklagaren säga – såväl till oss som offentligt. Uppenbarligen är så inte fallet. Vi vet inte något närmare om hur mycket ytterligare tid åklagaren tycker sig behöva men vi utgår fortsatt från att förundersökningen avslutas skyndsamt så att vi därefter eventuellt kan genomföra de nödvändiga utredningar som krävs för att förbereda vårt försvar”

Parallellt med förundersökningen om folkrättsbrott fortsätter förundersökningen om anstiftan till övergrepp i rättssak. I augusti i fjol avslöjade DN att vittnen ur utredningen om medhjälp till grovt folkrättsbrott hotats. Därefter tillsattes en ny förundersökning och kring årsskiftet delgavs Ian Lundin och Alex Schneiter misstanke även om anstiftan till övergrepp i rättssak.

Vice chefsåklagare vid internationella åklagarkammaren i Göteborg, Thomas Alstrand, som leder den förundersökningen uppger till DN att en rad förhör har hållits, och även andra förundersökningsåtgärder. Han kan inte svara på om han kommer att kunna väcka åtal och i så fall mot vem.

– Men det finns ingen grund att avsluta det hela, utan tvärtom. Det handlar om att personer som kan vara vittnen i den ursprungliga utredningen utsätts för otillbörliga påtryckningar.

Thomas Alstrand rubricerar numera det brott som Lundinföreträdarna misstänks för medhjälp till som grovt.

– Det handlar om våld eller hot om våld och angrepp. Jag har gjort bedömningen att den samlade brottsligheten är så pass systematisk, omfattande och allvarlig att man bör kunna bedöma brottet som grovt.

Ian Lundins advokat Thomas Olsson säger om att brottet nu anses vara grovt:
– Det är ingenting vi känner till och det vore anmärkningsvärt om han tror sig kunna delge några nya misstankar via media. Åklagare Alstrand kunde inte vid det förra tillfället precisera några anklagelser så att det var möjligt för min klient att förstå vad det var han skulle ha gjort. Än mindre har det framkommit något över huvudtaget i de förhör som gjorts gällande det här, som skulle kunna peka på att min klient gjort sig skyldig till något brott.