Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-18 19:21

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/manniskohandel-och-farliga-arbetsmiljoer-kontroller-visar-pa-brott-hos-manga-byggforetag/

Ekonomi

Människohandel och farliga arbetsmiljöer – kontroller visar på brott hos många byggföretag

Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Åtta myndigheter genomförde under förra veckan en gemensam kontrollinsats mot brott i byggsektorn. Drygt 100 företag besöktes, fyra av tio får krav på åtgärder och en fjärdedel fick omedelbara förbud.

Bland bristerna fanns bland annat farliga arbetsmiljöer och illegal arbetskraft. 

– Det handlar inte sällan om ren människohandel, säger Skatteverkets Conny Svensson till DN.

De gemensamma kontrollerna är del av ett regeringsuppdrag med uppdrag att stoppa brottslighet inom arbetslivet. Arbetsolyckor och regelöverträdelser är vanliga inom byggsektorn och sedan 2018 har de myndighetsgemensamma kontrollerna ökat kraftigt, från 161 stycken 2017 till 1.210 fram till augusti i år.

– Tanken är att vi i realtid kan kontrollera och se vilka företag och personer som befinner sig på byggena. De är oerhört viktiga och vi behöver dem för att jobba effektivt med de här problemen, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare vid Skatteverket till DN.

Verket är en av de åtta samverkande myndigheterna som befinner sig mest på fältet, tillsammans med Arbetsmiljöverket och Polisen. Under den gångna veckan har man på 75 arbetsplatser tillsammans upptäckt problem med bland annat svartarbete, farliga arbetsmiljöer och illegal arbetskraft.

100 företag har kontrollerats. Fyra av tio företag kommer enligt myndigheterna få krav på åtgärder, lika många riskerar sanktionsavgifter. 

Vid kontrollerna upptäcktes ett 30-tal personer som arbetade illegalt på arbetsplatserna. Conny Svensson berättar att det ofta möjliggörs genom förfalskade arbetsintyg och löften om seriösa jobb som visar sig vara extremt lågbetalda.

– Det handlar inte sällan om ren människohandel. Man bor under vedervärdiga förhållanden på byggena, med sängplatser i skrubbar och liknande. Det tillhör vanligheterna nu mera, säger han.

Han säger att man numera arbetar hårdare för att komma åt huvudmännen bakom exploateringen, där man tidigare stannat vid att omhänderta och utvisa arbetstagarna.

– Det är ofta en ojämn kamp, men med samverkan får vi en bredare bild. Det är styrkan med samarbetet, säger han.

Förra året dog 58 personer i arbetsplatsolyckor, något DN tidigare rapporterat om. Problemen tycks kvarstå och vid den gångna veckans kontroller gavs en fjärdedel av företagen omedelbara förbud på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister.

– Vi tror att det beror på en kombination av höga krav och okunskap. Även bland de företag som sköter sig använder inte arbetstagarna alltid den utrustning de faktiskt blir erbjudna, säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef för de myndighetsgemensamma kontrollerna vid Arbetsmiljöverket till DN.

Han tror likt Conny Svensson att arbetsplatskontrollerna kommer behöva fortsätta i samma omfattning även framåt, kanske i ännu högre utsträckning. 

Vad hindrar företagen från att fortsätta i samma hjulspår, så fort ni lämnar byggena?

– Det finns inget som hindrar att det fortsätter. De som stoppas får fortsätta när de genomfört åtgärder. Det vi kan göra är att ta viten och följa upp så de sköter sig, säger Arne Alfredsson.

Problemen inom byggbranschen kommer att fortgå, tror Arne Alfredsson, till dess inställningen hos arbetsgivare och arbetstagare förändras.

– Hårdare regler tror jag inte på. De är tillräckligt hårda och tuffa. Men vi måste hitta vägar för att få parterna att ta mer ansvar, med mer effektiv kommunikation. 

Bilden delas av Conny Svensson vid Skatteverket, som efter att ha granskat byggbranschen i 25 år dock tycker sig se en attitydförändring hos företagen.

– Det är stora pengar, möjligheter att göra konstruktioner med bemanningen och långa kedjor av entreprenörer. Alla komponenter för problem finns. Men jag tycker de tar det på mer allvar nu, säger han.