Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-21 16:34

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/martin-jonsson-langtifran-sakert-att-metros-skulder-kommer-att-skrivas-ner/

Ekonomi

Martin Jönsson: Långtifrån säkert att Metros skulder kommer att skrivas ner

Gratistidningen Metros ägare lämnade på fredagen in ansökan om företagsrekonstruktion och fick även den snabbt beviljad. Skulderna i bolaget uppgår enligt den till drygt 59 miljoner kronor. DN:s medieexpert och redaktionelle utvecklingschef Martin Jönsson svarar på tre frågor om vad detta innebär.

Rätta artikel

1. Varför ansöker Metro om företagsrekonstruktion?

- Under den senaste veckan har det framkommit hur akut krisen i bolaget är. Skatteskulderna uppgår till över elva miljoner, de anställda fick inga löner i måndags, bolaget kunde inte betala förskott på tryckningen, vilket lett till att den enbart kommit ut i digital form sedan i tisdags, hyresvärden har krävt att Metro ska vräkas från sina redaktionslokaler, distributionsföretagen har en lång rad obetalda fordringar och så vidare.

- Totalt är Metro skyldigt 59 miljoner kronor och sedan Kronofogden börjat mäta ut tillgångar genom att beslagta bolagets bankkonton har i princip all verksamhet varit fryst. Det märkliga är snarare att det dröjde så många dagar innan Metro lämnade in sin rekonstruktionsansökan. Det är ju först när den är inne som en process för att reda ut det ekonomiska läget kan komma igång. När tingsrätten n beviljat en rekonstruktion måste också Kronofogden avbryta sin utmätning.

2. Vad innebär detta för Metros verksamhet nu?

- I sin ansökan skriver bolaget att de ”i dag ställt in sina betalningar”. Så var det i princip redan sedan en tid, i och med att Kronofogden hade tillgång till bolagets bankkonton. För att Metro ska kunna återuppta sin verksamhet och dela ut en tryckt tidning igen krävs det att den som leder rekonstruktionen gör bedömningen att det kan gå att få verksamheten på fötter via en ackordsuppgörelse.

- Detta är dock en process som beräknas ta minst tre till sex månader: det första borgenärssammanträdet ska hållas först den 15 april. Under tiden rekonstruktionen pågår får inte Metro dra på sig nya skulder. Däremot kommer de anställda att få ut lön genom den statliga lönegarantin.

3. Går det att rädda Metro från konkurs?

- 59 miljoner är i sig inget jättelikt skuldbelopp i en företagsrekonstruktion. När Göteborgs-Posten och Stampen ansökte om rekonstruktion 2016 hade de skulder på över en miljard, varav 250 miljoner i leverantörsskulder. Påfallande är dock hur bolaget satt sig i skuld hos precis alla typer av bolag: det rör sig om allt från pensionsavsättningar till anställda som inte betalats in till obetalda räkningar från opinionsundersökningsföretag som tidningen använder. 

- Om rekonstruktionen ska lyckas krävs två saker: dels att fordringsägarna går med på en nedskrivning av skulderna, vilket inte alls är självklart, dels att ägarna kan skjuta till eller få in nytt kapital, för att visa att verksamheten kan bli lönsam på sikt.

- Det är också i högsta grad osäkert: de saker huvudägaren Christen Ager-Hanssen talat om med endagsutgivning och en tydligare digital satsning är knappast något som skulle säkra en ekonomi i balans.

- Dessutom är just nu Ager-Hanssen själv kanske bolagets största problem: hans agerande inger inte förtroende hos någon motpart, vilket påtagligt ökar risken för att en rekonstruktion bedöms som hopplös. Då blir det i stället konkurs, för att kunna få in åtminstone en del värden som kan fördelas till de prioriterade borgenärerna.