Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-16 20:52

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/naturskyddsforening-vill-att-regeringen-stoppar-utbyggnaden/

Ekonomi

Naturskyddsförening vill att regeringen stoppar utbyggnaden

Inge Löfgren från naturskyddsföreningen framför Preems oljerafinaderi i Lysekil. Foto: Tomas Ohlsson

– Vi är inte framme vid målet ännu, men det här var en viktig delseger.

Det säger Inge Löfgren, en av de mest aktiva motståndarna mot Preems utbyggnad i Lysekil. Naturskyddsföreningen uppmanar nu regeringen att gå in och pröva det kontroversiella ärendet.

Telefonen gick varm hos pensionären Inge Löfgren på måndagen. Ordföranden i Naturskyddsföreningen i Lysekil/Munkedal har varit en av de mest aktiva motståndarna till Preems expansion av raffinaderiet i Lysekil och hör till de hundratals som överklagat utbyggnadsplanerna.

Mark- och miljööverdomstolens beslut att ta upp ärendet anser han innebär en delseger.

– Vi vet ju inte hur det här går, men nu finns det hopp om förnuft och att man värderar vår miljölagstiftning på ett bättre sätt än vad Mark- och miljödomstolen gjorde, säger Löfgren, som tycker att måndagens beslut var väntat, även om han inväntade det med viss oro.

Preems tillstånd för att fördubbla utsläppen från 1,7 till 3,4 miljoner ton årligen skulle innebära att anläggningen i Lysekil skulle stå för 17 procent av den totala mängd av landets koldioxidutsläpp som ingår i EU:s handel med utsläppsrätter.

Inge Löfgren och Naturskyddsföreningen menar att det beslut som Mark- och miljödomstolen fattade i november i fjol strider både mot miljölagstiftningen och mot den miljöpolitik som Sverige driver i dag och som bygger på Parisavtalet. Han menar att klimatarbetet i landet skulle försvåras för lång tid framöver om domen skulle äga laga kraft.

– Med den här utbyggnaden skulle man binda sig vid gammal, fossil teknik. Anläggningen skulle säkert stå i 30–40 år. Det här är en investering på 15 miljarder från Preems sida och det är klart att man vill ha igen sina pengar, säger Löfgren.

Han tycker inte att argumentet håller om att det fartygsbränsle med mindre svavel som ska produceras i Lysekil skapar kompensation för de ökade utsläppen och menar att en stoppad utbyggnad skulle snabba på utvecklingen av fossilfria bränslen och mer klimatsmarta lösningar.

– Jag tycker att ett företag som Preem borde satsa sina pengar på en batterifabrik i stället, säger han.

På Naturskyddsföreningen centralt mottog man också domstolens besked med glädje. Ordföranden Johanna Sandahl säger att man nu vill att regeringen går in och prövar ärendet.

– Direkt efter att vi fick domstolens beslut skickade vi en underrättelse till regeringen. Eftersom att den här frågan är så stor anser vi att regeringen bör göra en mer allsidig bedömning där miljölagen får en större tyngd, säger Sandahl och förklarar att det är första gången i organisationens historia som man använder sig av denna möjlighet.

– Enligt miljöbalken kan regeringen pröva verksamheter med så omfattande inverkan på miljön som Preemraff kommer att medföra. Eftersom det är regeringens ansvar att se till att klimatmålen uppfylls, anser vi att regeringen måste använda sina befogenheter fullt ut, säger Johanna Sandahl.

Om regeringen fattar beslut om en sådan prövning skulle miljömålet skjutas på framtiden. Skulle regeringen inte ta upp fallet och Mark- och miljööverdomstolen säger ja till utbyggnaden finns möjligheten att överklaga till Högsta domstolen. 

För Preem är domstolens besked ett bakslag. Företaget, som är den dominerande privata arbetsgivaren i Lysekil med cirka 700 fast anställda, har förklarat att utbyggnaden skulle innebära ännu fler jobb.

Lysekils kommun har också ställt sig positiv till expansionen.

I en första kommentar till beslutet sade Preem att man kommer att ta god tid på sig för att läsa igenom domstolens beslut och ”värdera hur det kommer att påverka processen framåt”.

Läs även: En framgång men ingen slutlig seger för de som överklagat