Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-20 14:07

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/preem-ansoker-om-ytterligare-utbyggnad/

Ekonomi

Preem ansöker om ytterligare utbyggnad

Preems raffinaderi i Göteborg. Foto: Preem

Preem kommer att lämna in ännu en ansökan för utbyggnad av sin raffinaderiverksamhet. Drivmedelsjätten räknar med ökade utsläpp vid sin anläggning i Göteborg men också med att produkterna som tillverkas här ska reducera koldioxidsutsläppen med 2,5 miljoner ton årligen.

Den kontroversiella utbyggnaden av Preemraffs anläggning utanför Lysekil har väckt omfattande kritik på grund av de fördubblade utsläppen av växthusgaser kring raffinaderiet från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år.

Men det är inte den enda expansionen som Preem planerar för i Västsverige. Inom de närmaste veckorna kommer företaget att lämna in en ansökan om nytt miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen.

I den utbyggda anläggningen på Hisingen i Göteborg räknar Preem med att kunna producera en miljon kubikmeter förnybara bränslen per år. Det handlar om diesel och flygbränsle. Företaget beräknar med att de mer miljövänliga produkterna ska reducera koldioxidutsläppen med 2,5 miljoner ton årligen i användarledet.

Men utsläppen för att tillverka de nya produkterna kommer att öka. Den nya anläggningen skulle släppa ut 260.000 ton koldioxid om året, men eftersom det handlar om en förnybar anläggning, där Preem avser att ta tillvara restströmmar från tillverkningen som återanvänds i processen, är 195.000 ton av dessa utsläpp biogena. Endast 65.000 ton utsläpp är fossila enligt Preem. 

 – Det är väldigt stora miljövinster med att producera förnybart och totalt sett ger det här en mångdubbel minskning av CO2-utsläpp, säger Malin Hallin, hållbarhetschef på Preem.

Företaget har överlagt med berörda myndigheter och den miljökonsekvensbeskrivning som man lämnar in någon av de närmaste veckorna är på hundratals sidor.

– Det här är en förnybar anläggning som är bra för klimatet, men det är lika viktigt att vi inte skapar några miljö- eller hälsorisker för omgivningen. Därför har vi gjort en lika noggrann studie inför denna ansökan som vi gjort inför vår utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil, säger Hallin.

Hon betonar att Preem vill driva en ansvarsfull produktion och att man öppet diskuterar hållbarhetsfrågorna samt respekterar den rättsliga processen som pågår kring tillstånden.

– Vi tycker det är bra att vi blir granskade och att den här frågan lyfts. Alla myndigheter tycker ju att verksamheten i Lysekil är tillåtlig, säger Hallin och förklarar att företaget vill hjälpa Sverige att nå sina klimatmål genom att producera förnybart på sina anläggningar, säger Hallin.

Hon medger att det handlar om beräkningar, både av ökningen och minskningen, och att det därför kan vara svårt att avgöra hur stor kompensationen blir.

– Eftersom det handlar om användarna (av produkterna) kommer det att vara svårt att mäta minskningen eftersom den är utanför vår kontroll, säger Hallin och betonar att man arbetar hårt för att begränsa utsläppen lokalt, bland annat genom så kallad koldioxidinfångning. I Lysekil beräknas reduceringen blir 500.000 ton om året.

Läs mer: Svenska lagar är inte klimatanpassade 

Läs mer: Domstol kommer med besked 17 juni