Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-31 03:08

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/regeringen-satsar-pa-mer-vindkraft-till-havs-elkunderna-tar-notan/

EKONOMI

Regeringen satsar på mer vindkraft till havs – elkunderna tar notan

Regeringen vill nu bygga ut nätet så att det blir billigare att satsa på vindkraft till havs, något som branschen länge efterfrågat. Notan hamnar på konsumenternas nätavgift.

– Tanken är att likställa den med landbaserad vindkraft, säger energiminister Anders Ygeman (S) till DN.

Fördelen med vindkraft till havs är dels kort och gott att det blåser friskare, dels att man kan använda högre torn och större turbiner, vilket ger högre effekt.

Sverige har en lång kust, det finns numera ett antal kommersiella projekt, men vi ligger ändå långt efter andra EU-länder när det gäller havsbaserad vindkraft.

En viktig orsak orsak är att branschen tycker det är för dyrt att ansluta sig nätet på land. Kostnaden för att dra en sjökabel har lett till att flera godkända projekt har lagts på is.

Nu ändrar regeringen på detta, genom att ändra förordningen för statliga Svenska kraftnät, som får ansvaret att bygga ut transmissionsnätet inom svenskt sjöterritorium. Efter en remissrunda ska de nya reglerna gälla från i augusti

– Det handlar om att dra ut nätet ”en bit i havet”, resterande del får entreprenören stå i, annars kan vi bryta mot EU:s konkurrensregler, säger Anders Ygeman.

Regeringen har valt mellan att finansiera havsnätet över statsbudgeten eller via nätavgifterna. Det blev det senare, vilket drabbar alla elkonsumenter.

– Det beror också på hänsyn till EU-regler om statliga stöd. Och elpriserna i Sverige är bland de lägsta i Europa, hävdar Anders Ygeman.

Vad hoppas ni uppnå?

– Produktiva investeringar, tanken är att ge havsbaserad kraft samma förutsättningar som den landbaserade. Transmissionsnäten kommer främst att byggas inom områden där det är brist på el i södra och mellersta Sverige.

Vindkraften upplever en högkonjunktur i stora delar av världen, den står numera helt på egna ben prismässigt jämfört med andra energislag. Internationella energirådet, IEA, skrev i en rapport häromåret att den havsbaserade vindkraften kommer att vara den viktigaste elkällan inom EU år 2040.

Läs också:

Den svenska vindkraftsboomen

Utländska finansjättar satsar på svensk vind

Vindkraft till havs ställs mot miljö och militära intressen