Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-20 09:59

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/regeringen-tar-over-arendet-om-preems-utbyggnad/

Ekonomi

Regeringen tar över ärendet om Preems utbyggnad

01:57. Regeringen kommer att pröva Preems ansökan om utbyggnad i Lysekil. Det säger miljöminister Isabella Lövin (MP). - Vi gör bedömningen att miljöpåverkan kan vara så stor att regeringen ska pröva ärendet, säger hon.

Regeringen tar över prövningen av tillståndet för Preems nya raffinaderi utanför Lysekil. Enligt klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) hotar utsläppen från raffinaderiet leda till att Sverige inte lever upp till klimatmålen.

– Det är regeringens ansvar att styra mot klimatmålen, säger Isabella Lövin.

Det är första gången som en verksamhet prövas av klimatskäl.

Någon gång under nästa år räknar regeringen med att fatta beslut om Preem ska få tillstånd att bygga sitt nya raffinaderi utanför Lysekil på Bohuskusten. Då ska mark- och miljööverdomstolen vara färdig med sin prövning och regeringen tar över ansvaret för vad beslutet ska bli. 

Regeringen anser att den har en möjlighet att ta över ärendet eftersom en utbyggnad skulle leda till kraftigt ökade utsläpp av koldioxid, vilket i sin tur näst intill skulle omöjliggöra att Sverige lever upp till sina klimatmål. I dag står anläggningen utanför Lysekil för tre procent av Sveriges klimatutsläpp, efter en utbyggnad skulle den stå för sex procent.

Klimat- och miljöminister Isabella Lövin konstaterar att regeringen har ett handlingsutrymme för att uppnå riksdagens mål. På grund av den stora klimatpåverkan är därför byggandet av Preems anläggning en fråga som kan prövas av regeringen.

– Kraftigt minskade utsläpp är en av de främsta prioriteringarna för regeringen. Då behöver det vara ordning och reda i klimatpolitiken. Vi måste vända på varje sten så att vi styr mot de av riksdagen beslutade ambitiösa klimatmålen, säger Isabella Lövin.

Kan MP över huvud taget medverka till att släppa fram en anläggning som skulle öka utsläppen så mycket?

– Vi har nu fattat ett beslut om att vi kommer att lyfta upp det här ärendet på regeringens bord. Vi kommer inte att föregå rättens behandling av det här ärendet eller regeringens beslut.

Kan Sverige klara klimatmålen om den här anläggningen skulle få tillstånd?

– Det är bland annat det vi måste titta på och bedöma. Vi kan konstatera att vi har en gigantisk utmaning för att minska utsläppen i Sverige. Den här minskningen går alldeles för långsamt som det ser ut i dag. Alla sektorer behöver vara med om att bidra till att minska utsläppen och det är den bedömningen regeringen måste göra i samband med det här ärendet.

Innebär inte det här beslutets att ni tvivlar på att klimatmålen kan uppnås om anläggningen byggs?

– Det ska vara ordning och reda i klimatpolitiken. Då är det viktigt att man lägger de här frågorna på bordet så att det blir tydligt. Vi måste kunna styra mot klimatmålen och regeringen har ett ansvar enligt klimatlagen att göra det. Att styra politiken i en riktning så att man minskar utsläppen. 

Hur ser du på risken att anläggningen byggs någon annanstans än i Sverige?

– Vi har nationella klimatmål som regeringen har ansvar att styra mot. Andra länder har sina nationella klimatmål. De flesta av oss upplever en stor oro för vad som händer med klimatet. Vi hade den varmaste månaden mänskligheten någonsin upplevt under juli månad. Det här är en fråga som blir akut för allt fler länder.

Men blir det någon vinst för klimatet om samma anläggning byggs i något annat land?

– Vi kan ju inte bara rycka på axlarna och säga att det spelar ingen roll vad vi gör. Om alla säger likadant och pekar på andra länder så kommer vi aldrig att komma framåt. Här handlar det om att Sveriges riksdag redan har beslutat om ambitiösa klimatmål. Då är det regeringens ansvar att styra mot dem.

Med tanke på din argumentation, finns det något som talar för att Preem kommer att få tillstånd?

– Jag vill inte föregå den prövningen. Det här är något som ska upp till förhandling i mark- och miljööverdomstolen. De kommer att komma med sitt utlåtande och då får vi se vad de kommer fram till. Därefter får regeringen fatta sitt beslut.

Men du lyfter inte fram ett enda argument som talar för att de skulle få tillstånd?

– Det här är en samhällsfråga vilken typ av verksamheter som ska tillåtas öka sina utsläpp. Den diskussionen får vi ta och sen finns det också ett rättsligt utrymme för rätten att göra en analys. Jag vill inte föregå den.