Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-27 10:16

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/regeringsbeslut-i-dag-arbetsformedlingen-gors-om-i-grunden/

Ekonomi

Regeringsbeslut i dag: Arbetsförmedlingen görs om i grunden

Arbetsförmedlingen ska göras om. Foto: Jessica Gow/TT

Nu inleds omfattande förändringar av Arbetsförmedlingen. Målet är att Arbetsförmedlingen inte längre ska förmedla jobb utan överlåta den uppgiften till privata aktörer. Tusentals jobb försvinner nu från Arbetsförmedlingen.

– Varslen ligger fast, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Rätta artikel

2019 har börjat oroligt för de anställda på Arbetsförmedlingen. I början av året varslades 4.500 anställda om uppsägning och i mars presenterade Arbetsförmedlingens ledning ett förslag om att 130 av de sammanlagt 242 lokala kontoren runt om i landet ska läggas ner.

– Varslen ligger fast. Dels ska mer uppgifter nu utföras av fristående aktörer men också att vi har färre nyanlända. Det gör att det är rimligt med färre anställda på Arbetsförmedlingen, även om det naturligtvis är tufft att behöva göra det så snabbt, säger Ylva Johansson. 

Bakgrunden är dels att Moderaternas och Kristdemokraternas budget krymper anslagen till Arbetsförmedlingen men också att uppgörelsen mellan S, MP, C och L innehåller omfattande förändringar av verksamheten. Framför allt är det Centern som har drivit på för att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden.

– Med det här uppdraget visar vi för Arbetsförmedlingen att den här reformen är på allvar. Nu måste de jobba för att fullt ut förbereda för de idéburna och privata aktörerna, säger Martin Ådahl, C:s arbetsmarknadspolitiska talesperson.

I uppdraget från regeringen slås fast att Arbetsförmedlingen inte längre ska ägna sig åt att förmedla jobb utan i stället vara kontrollmyndighet för en rad privata aktörer som i stället ska bistå de arbetssökande. Arbetsförmedlingen ska även ägna sig åt analysverksamhet och arbetsmarknadspolitiska bedömningar samt ha kvar ansvaret för funktionsnedsatta och etableringsuppdraget.

– Arbetsförmedlingen kommer att vara kvar och kommer fortsatt vara en stor och viktig statlig myndighet med många arbetsuppgifter, även om rustningen och matchningen ska utföras av fristående aktörer, säger Ylva Johansson.

På torsdagen fattade regeringen beslut om att Arbetsförmedlingen ska börja förbereda sig för omställningen. Det handlar bland annat om att skapa ett kontrollsystem för de privata aktörerna och en modell för hur de ska ersättas. Arbetsförmedlingen ska också se över hur tillgängligheten och den lokala närvaron bör utvecklas.

– Arbetsförmedlingen måsta vara kvar till det finns fristående aktörer som kan ta över. Man har en skyldighet som myndighet att ha närvaro i hela landet och kunna ge service, säger Ylva Johansson.

Oron har varit stor runt om i landet för att servicen ska försämras i och med att Arbetsförmedlingens kontor försvinner. I uppdraget från regeringen ingår att Arbetsförmedlingen ska se över hur myndigheten ska finnas representerade på statliga så kallade servicekontor redan från 2020. 

– Det finns just nu ett missförstånd på Arbetsförmedlingen om att man ska centralisera myndigheten. Den här reformen kräver tvärtom en decentraliserad myndighet. Eftersom Arbetsförmedlingen misstolkat vad reformens grunder är på det området så har vi förtydligat att de måste ha lokal närvaro i hela landet, säger Martin Ådahl.

Omläggningen av Arbetsförmedlingen ska inledas så snart som möjligt och myndigheten får i uppdrag att särskilt peka ut vilka delar av reformen som är möjliga att genomföra tidigare än 2021. Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 november 2019.

Regeringen avser att inleda reformeringen av Arbetsförmedlingen under 2020 och den ska vara fullt genomförd under 2021.

– Det är en stor förändring och jag hoppas att det blir ett tydligare uppdrag för myndigheten. Det är inte så att vi kastar upp allt i luften och ser hur det landar, väldigt mycket ska fortsätta att bedrivas på arbetsförmedlingen, säger Ylva Johansson.

Martin Ådahl (C) är övertygad om att de privata arbetsförmedlarna kommer att lyckas bättre med att få människor i jobb än vad Arbetsförmedlingen klarat av.

– Trots att Arbetsförmedlingen lägger tiotusentals kronor per år och arbetslös har man inte ens i högkonjunktur lyckats få mer än en mycket liten andel av de arbetslösa in i arbete med egna medel. Byråkratin kostar jättemycket men hjälper inte de arbetslösa, i synnerhet inte de mest utsatta, säger han.

Tidigare försök med privata jobbcoacher har inte fallit särskilt väl ut men Martin Ådahl menar att man nu lärt sig av misstagen.

– Det mest grundläggande felet var att de privata aktörerna då fick så stor ersättning bara genom att ta sig an folk så att de kunde leva på det. Då fick man ett antal aktörer som mest bara placerade folk på olika ineffektiva aktiviteter. Det är ett misstag som vi aldrig kommer att göra om, säger Martin Ådahl.

Läs även: Så ska arbetsförmedlingen reformeras i grunden