Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-22 09:25

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/sa-ska-vara-stader-anpassas-till-sjalvgaende-fordon/

Ekonomi

Så ska våra städer anpassas till självgående fordon

Bild 1 av 3 I Stockholm skulle tunnlar för självgående bilar kunna placeras under vattnet, enligt en ny studie från Rise.
Illustration: Rise
Bild 2 av 3 I Stockholm skulle tunnlar för självgående bilar kunna placeras under vattnet, enligt en ny studie från Rise.
Illustration: Rise
Bild 3 av 3 En särskild infrastruktur för självgående fordon kan byggas upp exempelvis i form av små tunnlar.
Illustration: Rise

Tänk karavaner av tysta elbilar i bussfilerna eller, mer spektakulärt, i små tunnlar under vattnet. Självgående fordon är inte längre science fiction. De kommer. Men de måste skiljas från den vanliga trafiken om städer ska vinna tid och plats, visar en ny studie från det statliga forskningsinstitutet Rise.

Anders Bolling
Rätta artikel

Självgående bilar och lastbilar har varit på tapeten länge. Det knyts stora förhoppningar till att en automatiserad fordonsflotta ska göra trafiken effektivare och städer mindre trånga.

Den intensiva urbaniseringen pressar transportsystemen. Hastigheterna sjunker samtidigt som risken för olyckor finns kvar. ”Läget är ohållbart”, konstaterar det statliga forskningsinstitutet Rise i en färsk studie om hur den urbana rörligheten kan förbättras.

Men självgående bilar i sig gör inte nödvändigtvis saker och ting bättre, i alla fall inte till en början. En blandning av gammal och ny trafik kan orsaka problem.

– Trafikflödena kan bli värre om man bara låter folk använda autonoma fordon, säger Lei Chen, som leder projektet bakom studien.

Städerna måste börja planera för att skilja den självgående, eller autonoma, trafiken från den traditionella, menar han. Bara på så sätt kan man få full nytta av den nya tekniken.

Ett enkelt första steg är att utnyttja dagens bussfiler bättre. 

– I dag används de inte fullt ut. Bussar kör på tidtabell, men självgående bilar kan köra där hela tiden, och på beställning.

I stället för tre sekunders lucka mellan fordonen som i vanlig trafik skulle det räcka med en sekunds lucka.

Lei Chen leder ett projekt på institutet Rise för bättre rörlighet i framtidens städer. Foto: Rise

Ett mer avancerat senare steg är att bygga en ny, separat infrastruktur för de automatiserade fordonen i form av upphöjda banor eller tunnlar.

Tunnlarna skulle kunna bli mycket mindre och smäckrare – och därmed billigare – än dagens väldiga betongrör för människostyrda fordon med förbränningsmotorer.

– Men det behövs säkerhetsmarginaler, vi ska räkna på det.

I Stockholm skulle man kunna bygga undervattenstunnlar.

– Ja, hur kan man bygga ett effektivt transportsystem med så mycket vatten i staden? Man borde kunna ta sig direkt från strand till strand, säger Lei Chen.

Projektet, som samarbetar med den Londonbaserade arkitektfirman PLP, har även tittat på Göteborg och det mindre Varberg.

I den senare staden har man skissat på möjligheten att införa små självgående pendelbussar. Kommunen har visat intresse och drar kanske i gång redan senare i år.

Men ett jämnt, oavbrutet flöde av fordon som kör automatiskt och hämtar och lämnar människor på beställning minskar behovet av parkeringsplatser i städerna. På sikt skulle det kunna försvinna helt.

– Vårt mål är att få bort alla p-platser inne i stan. Stadsmiljön borde återlämnas till människor som promenerar, till cyklister och till olika aktiviteter, säger Lei Chen.

Vem ska då betala för det nya sköna trafiksystemet? Lei Chen och hans projektgrupp tror att det måste bli en uppdelning mellan offentligt och privat på ungefär samma grunder som i dag.

Det betyder att det offentliga i huvudsak står för infrastrukturen, medan privata företag utvecklar själva fordonen och sköter delar av driften, exempelvis flottor av självgående bilar, likt taxibolag.

– Det lönar sig med offentlig finansiering av infrastrukturen eftersom nyttjandegraden blir mycket högre, det blir mer effektivt. Det är inte företagens ansvar att utveckla vägsystem.

Privatpersoner kan förstås också äga automatiserade fordon, men alla måste anpassa sig till den nya infrastrukturens praktiska villkor.

– Om en familj äger en självkörande bil kan de välja om de vill dela bilen med andra eller inte. Men de måste uppfylla kraven för att få köra i de här filerna, säger Lei Chen.

När kan ett sådant här system bli verklighet?

– Redan i dag finns försök med långsamma självgående minibussar i vissa stadsdelar. Inom fem år kan vi börja se autonoma bilar som kör i hög hastighet i speciellt avsedd infrastruktur.

 – Men det tar tid innan vi får städer med helt autonoma fordon som klarar alla komplicerade miljöer. Om man ska tro Elon Musk (framgångsrik entreprenör i elbilar och annan ny teknik) är det tio år kvar. Enligt andra fordonstillverkare ligger det lite längre bort, säger Lei Chen.