Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-08-23 16:16

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/vd-raknar-med-fortsatt-strid-om-sophamtningsappen-tiptapp/

Ekonomi

VD räknar med fortsatt strid om sophämtningsappen Tiptapp

Tim Bjelkstam, vd för sophämtningsappen Tiptapp. Foto: Anette Nantell

Stockholms stad vill stoppa sophämtningsappen Tiptapp. Tvisten ska avgöras av länsstyrelsen, som väntas lämna besked innan sommarens slut. 

Efter det är bolagets framtid i huvudstaden oviss. 

– Jag tror att vi kommer få överklaga igen, säger vd:n Tim Bjelkstam till DN. 

Stockholm stad försökte i höstas förbjuda delar av den populära delningstjänsten Tiptapp, som man menar varit en olaglig verksamhet. 

Människor som vill bli av med skräp och avfall lägger ut en annons i appen, och människor som kan tänka sig att köra skräpet till återvinningscentralen mot en avgift anmäler sitt intresse. Men staden menar att endast den som äger skräpet eller kommunens upphandlade entreprenörer ska få ta hand om frakten till återvinningscentralen. 

Beslutet fick stor uppmärksamhet i höstas och har sedan dess legat hos länsstyrelsen i Stockholm för omprövning. Under tiden har Tiptapp fått fortsätta sin verksamhet i Stockholm tills länsstyrelsen kommer med sitt besked i slutet av sommaren. 

Bolagets vd Tim Bjelkstam tror inte kampen kommer vara över där. Han är fast besluten om att överklaga om länsstyrelsen går på kommunens linje, och går det åt andra hållet är han säker på att kommunen kommer överklaga. 

– Vi har förberett oss och väntar i princip på att de kommer gå på kommunens linje och låta nästkommande instanser avgöra. Det är vi beredda på för så brukar det bli, säger han till DN. 

Användarna kan också skänka saker de vill bli av med, eller be om hjälp med att flytta någonting från en plats till en annan. De tjänsterna är inte i fara, utan det är själva transporten till återvinningscentralen som blivit omdiskuterad. 

– Det är det vi tycker strider mot lagen. Det här är hushållsavfall och det kan då inte transporteras av någon annan än en entreprenör som Stockholms stad har anlitat, eller den som äger avfallet själv, säger Anna Hadenius, miljödirektör på Stockholms stad.

Nästa instans att överklaga till är Mark- och miljödomstolen. Men om frågan tas dit är det inte säkert att de får fortsätta sin verksamhet i Stockholm medan beslutet omprövas. 

Någonting som skulle slå hårt mot bolaget, eftersom de har större delen av sin verksamhet i Stockholm och framför allt i återvinningstjänsten. 

Tim Bjelkstam, vd för sophämtningsappen Tiptapp, menar att bolagets verksamhet sparar bilresor och gör nytta för miljön. Foto: Anette Nantell

– Vi har hittills egentligen satsat nästan allt på Stockholm i form av marknadsföring. Även om vi växer organiskt en del i Göteborg och Malmö också så är det Stockholm som är hemmamarknaden, säger Tim Bjelkstam.

Samtidigt som länsstyrelsen arbetar med att reda ut frågan har han sträckt ut en hand till politikerna i Stockholms stadshus, men hittills utan större framgångar. 

– Det här är en process som kan ta tid så vi vill söka dialog med politikerna direkt för att hitta en bra lösning för bättre återvinning och mer återbruk i Stockholm, säger Tim Bjelkstam. 

Hans syn på saken är att det över huvud taget inte handlar om en lagfråga, utan snarare om hur Stockholms stad tolkar sina lokala föreskrifter. 

– Stockholms tolkning innebär att man måste sitta med i bilen för att ta hand om sitt avfall. Det blir en orimlig tolkning som knappast ser till miljönyttan eller underlättar för invånarna att göra rätt. Därför är vi glada att vår tolkning delas av flera kommuner, säger Tim Bjelkstam. 

Det är där kommunens och företagets åsikter går i sär. 

– Vi har ju jurister som granskat det här från vårt håll och vi står fast vid hur vi ser det, säger Anna Hadenius. 

Tiptapp menar att de sparat Stockholm över 30.000 bilresor till olika återvinningscentraler förra året. Vore det inte bra om avfallet kunde fortsätta samåka? 

– Jo men den här frågan handlar inte om ifall det är bra eller inte. Det handlar om att vi tycker att de inte följer lagen och då måste vi agera, säger Anna Hadenius. 

Läs mer: DN testar appen som Stockholm vill förbjuda 

Vem får köra min soffa till tippen? 

En hämtning ska skattas från första kronan