Människorna bakom siffrorna.
Berättat för Viviana Canoilas, Evelyn Jones, Linus Larsson och Josefin Sköld.