Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Birgitta Skarin Frykman

Professor Birgitta Skarin Frykman, Göteborg, har avlidit vid 76 års ålder. Hennes närmaste är sönerna Peter och Henrik med familjer.

Birgitta Skarin föddes i Uppsala 1941. Hon hade tidigt en stark längtan efter att utforska det förflutna och studierna vid Uppsala universitet inriktades mot nordeuropeisk arkeologi. År 1966 flyttade Birgitta till Göteborg. Hennes ämnesinriktning styrdes över till etnologi och Göteborgs universitet blev hennes ”alma mater”. 

Birgitta Skarin Frykman disputerade 1985 med avhandlingen "Från yrkesfamilj till klassgemenskap. Om bagare i Göteborg 1800‒1919", om ”industrialiseringens effekter för den gamla hantverkarklassens enhet av mästare-gesäller-lärlingar och hur den klövs i arbetare och arbetsgivare”.

 År 1996 tillträdde hon professuren i etnologi, särskilt europeisk. Birgittas forskningsfält rörde vardags- och familjeliv, högtider, arbete och sociala förhållanden. En av hennes monografier, "Arbetarkultur – Göteborg 1890" (1990), belyser frågan om hur den till synes svaga arbetarklassen på kort tid kunde bli en samhällelig styrkefaktor. Hennes sista projekt var "Vardagsliv under andra världskriget" (2012). För sina forskningsinsatser om arbete och liv i Göteborg förlänades hon 2008 stadens förtjänsttecken. 

Birgitta Skarin Frykmans arbete omfattade många ledande uppdrag. Hon var Göteborgs universitets prorektor 1998‒2003, ordförande i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 2010 samt vice preses i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i Uppsala 2005‒2016. Birgittas arbete och långa akademiska karriär präglades av ett omfattande engagemang för kunskapsuppbyggnad, demokrati och folkbildning. Vi som haft förmånen att arbeta vid hennes sida, minns henne som en driven debattör, kritisk läsare och välformulerad skribent. Vi kommer att sakna henne!