Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Bo Jacobsson

Docenten och överläkaren Bo Jacobsson, Göteborg, en av radiologins sista ”kompletta” röntgenläkare har avlidit 86 år gammal. Närmast anhöriga är hustru Anja, barnen Knattan (Ann), Nina, Bo Jacob och Fabian med familjer. 

Bosse utbildades vid Karolinska institutet och inledde sin radiologiska bana i Linköping, men lockades till Göteborg och Sahlgrenska, där han blev specialist i röntgendiagnostik. 1969 disputerade han på en uppmärksammad avhandling om trombbildning på intravaskulära katetrar. Han blev docent 1972 och professorskompetent i röntgendiagnostik 1975.

När barnröntgen på Östra sjukhuset i Göteborg öppnade 1973 blev Bosse en förgrundsgestalt, med uppskattade samarbeten med olika kliniker. Bosse hade också fleråriga chefsuppdrag, med några avbrott för tjänstgöring utomlands, 1975 som visiting professor vid University of Pittsburg, och 1982–1990 som överläkare i Doha och Riyad. 

Bosse var en synnerligen skicklig diagnostiker som behärskade både vuxen- och barnradiologin, men även den interventionella radiologin. Han var också en briljant forskare, som genom skarpsynta observationer i kliniska vardagen initierade många forskningsprojekt. Han var en av pionjärerna inom den i Skandinavien så framgångsrika kontrastmedelsforskningen. Som barnradiolog var han en internationell auktoritet, framför allt inom urinvägsdiagnostik.  

Bosse var också mycket uppskattad som mentor och han handledde flera doktorander till disputation. Många fick ta del av hans stora kunskaper och vetenskapliga synsätt, alltid i lugn och lättsam form och ofta med en snillrik humoristisk underton. Bosse var prestigelös, uppskattad av alla personalgrupper.

Privat lyckades Bosse och hustru Anja alltid skapa en varm stämning där alla kände sig genuint välkomna och sedda. Denna känsla lyckades de också implementera hos barn och barnbarn. Utanför arbete och familj var idrott en stor passion. Bolltalang och tävlingsinstinkt förde Bosse till sex individuella svenska mästerskap i squash. 

Bosse var en renässansmänniska som behärskade allt han tog sig an. Saknaden är oändlig, men det är med ljust minne och största tacksamhet vi tackar för alla de år som vi, med många kollegor och vänner, fick tillsammans med Bosse.