Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Elisabeth Nordquist-Brandt

Överläkaren i neurologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Elisabeth Nordquist-Brandt, Göteborg, har avlidit i en ålder av 71 år. Hon efterlämnar maken Folke, barn och barnbarn samt många vänner, kollegor, arbetskamrater och tidigare patienter.

Elisabeth växte upp i ett kulturellt hem där färgstarke fadern Bengt var bildkonstnär och violinist, modern uppvuxen i nordbohuslänsk miljö. Familjens långa vistelser i Italien präglade Elisabeths kulturella grundsyn och förankring i Rom och katolskt kulturliv. Att uppleva den kulturella miljön i Elisabeths och Folkes hem vid sammankomster som kännetecknades av generöst värdskap i förening med konst- och musikupplevelser var berikande och mycket värdefullt. Den sociala kompetensen var en vägledande kompass.

Läkarutbildning genomgicks i Göteborg. Hon specialiserade sig tidigt mot strokesjukvård och intresserade sig särskilt för hjärnskadans långvariga effekter. Hon var från start ansvarig läkare för uppbyggnaden av Strokeforum för stöd till personer som, direkt eller indirekt, drabbats av stroke. Kultur och berikad miljö var en viktig komponent. Här visades Elisabeths unika engagemang för en alltför ofta glömd grupp. Samverkan med kommunens insatser och med rehabilitering på lång sikt i sjukvård och kommun samt med privata rehabiliteringsalternativ var ledstjärnan.

Många är de patienter och anhöriga som av Elisabeth fick en god behandling samt förklaringar och råd kring för dem svårhanterliga neurologiska besvär, alltid med medkänsla och humanism. Många är också de kollegor och samarbetspartner inom sjukvård och kommun som genom Elisabeths konsultationer fått ökad insikt och förståelse för komplicerad hjärnskadeproblematik.

Sina sista år arbetade hon trots egen sjukdom intensivt med att studera trötthetssyndromet efter stroke med en substans utvecklad av Nobelpristagaren Arvid Carlsson. Hon hade också kvar viktiga kliniska verksamheter där hennes stora erfarenhet kom till glädje.

Elisabeth blev en uppskattad vän till oss alla kollegor och medarbetare. Det är en tung förlust och vi saknar henne samtidigt som minnena är levande av en färgstark och engagerad vän och kollega.