Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Eric Carlson

Eric Carlson, Årsta, har avlidit 91 år gammal. Han efterlämnar Eva Hedelin och deras son Johan.

Erics historia var i mycket efterkrigstidens historia. När alla kurvor vände uppåt, började Eric i lokstallarna på dåvarande Ölands järnvägar i Borgholm, dit han även återkom efter värnplikten, nu som busschaufför. 

Eric närde ett stort intresse för våra nordiska grannländer, särskilt Finland och Danmark, där han också studerade på folkhögskolor i Borgå respektive Kolding. Efter en teknisk utbildning i Sala började han vikariera på folkskolor i Stockholmsområdet innan han rekryterades till Södertälje skolor, där han blev kvar till sin pensionering år 1992. 

Erics färd genom utbildningsväsendet är också i hög grad utbildningsväsendets historia. Den började med 6-årig folkskola på Öland. Han fick tidigt 1970-tal i uppdrag att bygga upp en studievägledning för den då växande vuxenutbildningen. Eric hade säkert blivit kvar som studievägledare om det inte var så att han fått nej på sin egen ansökan om halvtids tjänstledighet för att slutföra sina universitetsstudier – ett lite ironiskt skäl att sluta som studievägledare! 

Eric läste in gymnasiekurser som privatist och kom sedermera in på det då växande Stockholms universitet. Han hade egentligen tänkt läsa psykologi men hinder mötte i samband med att utbildningarna spärrades som ett led i dåtidens utbildningsreformer. Hans tvåbetygsuppsats i historia framlades i stället under höstterminen 1972 med den då som nu högaktuella titeln "Bostadskostnaderna". 

Nästan varje söndag körde Eric buss åt SL, oftast på den natursköna linjen 637 till Grisslehamn där han hämtade färjepassagerare. Det fortsatte han med i princip varje söndag även flera år efter sin pensionering. Eric kopplade allt som oftast av med arbete, även om det var annat arbete än på arbetsplatsen. Med tiden fick Eric två barnbarn och blev extrahusse åt sonens hund, som var med honom ända till slutet på Ersta sjukhus.