Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Göran Levan

Professor Göran Levan, Väring, har avlidit i en ålder av 78 år. Han efterlämnar hustrun Karin och barnen Monika och Kristina.

Göran Levan var född och uppvuxen i Lund. Han studerade vid Lunds universitet, disputerade där 1975 och blev två år senare professor i genetik i Göteborg, en stad som han förblev trogen fram till pensioneringen 2006.

Göran var son till Albert Levan, den framstående genetikern som 1956 fastställde människans kromosomuppsättning. Göran följde i sin fars fotspår. Cancerkromosomforskning blev hans vetenskapliga inriktning och inom detta forskningsfält kom han att göra banbrytande insatser.

Grunden lades i början av 70-talet när han och hans medarbetare i en serie arbeten visade att kromosomavvikelser i experimentella tumörer var icke-slumpmässiga; vissa kromosomer engagerades regelmässigt och förändringarna följde tydliga lagbundna mönster. Resultaten, som snart bekräftades i mänskliga tumörer av Göran och andra forskare, tydde på att vissa kromosomer är bärare av gener, som när de förändras, har avgörande betydelse för tumörutveckling. Kromosomstudier blev därmed ett oumbärligt redskap i jakten på cancerframkallande gener.

När Göran Levan tillträdde den nyinrättade professuren i Göteborg fanns varken lokaler avpassade för verksamheten eller medel avsatta för inredning och utrustning. Jag minns mitt första besök på den nya institutionen som jag till min förfäran fann i en kontorslokal långt från centrum, ovanpå en cykelaffär och med Yamahas pianoförsäljning i våningen ovanför. Endast en person med Görans humor, anspråkslöshet och godmodiga prestigelöshet hade gått i land med uppgiften att under sådana förutsättningar bygga upp en välfungerande institution med omfattande undervisning, forskarutbildning och internationellt framstående forskning.

Jag lärde känna Göran när vi var doktorander på Cancerkromosomlaboratoriet vid Genetiska institutionen i Lund. Vi kom att samarbeta intimt under ett decennium; vi förblev vänner för livet. Saknaden efter Göran är stor bland vänner, tidigare medarbetare och kolleger.