Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Håkan Westling

Som tidigare meddelats har Håkan Westling, Lund, avlidit i en ålder av 89 år. Närmast anhöriga är barnen Sofie Westling, Katarina Modig, Marie Ryd och Gunnar Westling med familjer.

Förre rector magnificus vid Lunds universitet Håkan Westling föddes i Göteborg. Föräldrarna var Gunnar och Amy Westling. Efter studentexamen 1947 vid Vasa läroverk började han medicinska studier i Lund. 1951 gifte han sig med Britt Edelman, blivande läkare. Han blev med lic 1955 och med dr 1957. År 1967 blev han professor i klinisk fysiologi. Ett intensivt arbete drogs i gång kring frågor om användningen av radioisotoper i lung-, kärl-, hjärt- och njurdiagnostik. Lundakliniken blev en av de starkaste i nuklearmedicin i Sverige.

Håkan Westling var 1967–1973 ledamot och vice ordförande i Medicinska forskningsrådet dekanus för medicinska  fakulteten 1977–1983, rektor vid universitetet 1983–1992 och ledamot i UHÄ:s styrelse 1986-–1990. Han blev ordförande i 1989 års högskoleutredning.

Under sin rektorstid utvecklade Håkan Westling ett kraftfullt personligt ledarskap och arbetade i nära kontakt med fakulteter och studentkår för universitetets utbyggnad. Hans ord vägde tungt. Han spelade en stor roll för att Lund fick behålla den framgångsrika nanotekniken liksom vid introduktionen av persondatorer 1984 och uppbyggnaden av gymnastikinrättningen Gerdahallen.

Westling blev ledamot i Kungliga Fysiografiska sällskapet och IVA och hedersledamot i Svenska läkaresällskapet och var ordförande i Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Han väckte idén om att inrätta ett universitetshistoriskt museum i Lund. Han bildade och blev ordförande i Lunds universitetshistoriska sällskap, en succé med 900 medlemmar.

Efter pensioneringen blev han en flitig författare till böcker om universitetets historia och forskningsprofiler.

Han medverkade gärna i det lundensiska och studentikosa och 1987 invigde han Nasoteket. Att segla var en livsstil och med familjen genomfördes seglatser i Finlands skärgård, på Irländska sjön och i Grekland.

Vi minns den elegante och lysande företrädaren för universitetet, hans briljanta och kärnfulla tal. Göteborgsk humor med träffsäkra formuleringar väckte förtjusning. Med tacksamhet minns vi den omtänksamme vännens stöd och hjälp.