Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Hans Nyman

Svenska läkaresällskapets tidigare språkrådgivare och sekreterare i språkkommittén fil lic Hans Nyman, Stockholm, har avlidit vid en ålder av 82 år. Närmaste anhöriga är barnen Helena och Magnus, barnbarnen Ida och Tore samt syskonen Teresa och Stefan.

Hans anställdes 1990 som språkrådgivare och blev samtidigt sekreterare i Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård (språkkommittén), inrättad 1987. Efter sin pensionering fortsatte han som ledamot.

Latin och grekiska bildar grunden till det medicinska fackspråket. Hans var med sin bakgrund som lärare i dessa ämnen utomordentligt lämpad för uppgiften, särskilt i fråga om försvenskningen av latinsk stavning och böjning. Ett otal språkfrågor från läkare, läkarsekreterare och journalister fick svar, varav många finns samlade i en språkfrågedatabas fritt tillgänglig på nätet.

År 1996 utgavs boken ”Medicinens språk”, där Hans var huvudförfattare till de rent språkliga avsnitten. Boken har stor betydelse för det medicinska språket och används i utbildningen av läkarsekreterare, där Hans mångåriga arbete varit mycket uppskattat.

Hans skrev också över hundra språkartiklar i Läkartidningen, som når de flesta av Sveriges läkare och även annan vårdpersonal.

När den svenska sjukdomsklassifikationen skulle utges i ny upplaga 1997 beslutade Socialstyrelsen att försvenska de flesta av de medicinska diagnoserna. Med Hans hjälp bevarades även den traditionella latinska terminologin, som en brygga till andra språk och till historiskt material.

Genom Hans kontakt med redaktionen för Svenska Akademiens ordlista (SAOL) har antalet medicinska termer i ordlistan utökats.

Många av Hans goda förslag har tagits in i standardverket Bengt I Lindskogs ”Medicinsk terminologi”, och han tilldelades synnerligen välförtjänt 2005 års språkpris ur densammes fond.

Tack vare språkkommitténs finlandssvenska anknytning valdes Hans in som ledamot i Finska läkaresällskapet.

Kunskapsrikedom, klokhet och underfundig humor, allt förenat med ödmjukhet, präglade Hans och var oss till stor glädje. Vi känner stor personlig sorg över hans bortgång. Men resultatet av hans insatser kommer förvisso att bestå.