Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Inger Eriksson

Inger Eriksson, Göteborg, har avlidit i en ålder av 75 år. Hon efterlämnar maken Nils Eriksson och sonen Håkan Eriksson.

Inger Eriksson växte upp och tog studenten i Lysekil. Efter studier i språk och beteendevetenskap vid Göteborgs universitet antogs hon till internutbildning till bibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek 1967. Inger tjänstgjorde på flera avdelningar, framför allt på Bokvården som hon blev chef över.

1991 började Inger på Kvinnohistoriska samlingarna, ”ett bibliotek i biblioteket”, kallat Kvinnsam. Det utsågs 1997 till nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning. Där arbetade Inger fram till pensioneringen, under nästan tjugo år som föreståndare. Under Inger Erikssons tid och tack vare hennes idoga insatser utvecklades Kvinnsam på många olika sätt. Tyngdpunkten ligger på databasen Kvinnsam, där dokumentation om kvinno- och genusforskning samt jämställdhetsfrågor i Sverige och utomlands uppdateras och finns tillgängligt gratis på webben. Även flera andra databaser utvecklades, kvinnohistoriska portaler ställdes samman och äldre svenska kvinnohistoriska tidskrifter digitaliserades.

Redan i början av nittiotalet ansökte Inger om medel till en förstudie om behovet av ett kvinnobiografiskt lexikon. Till stor glädje för Inger och alla inblandade, inte minst litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborg som varit aktivt medverkande, blir nu Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL, verklighet.

Framgångarna för Kvinnsam och dess verksamheter hade inte varit möjliga utan Ingers oförtröttliga arbete för att göra samlingarna kända, för att hitta goda samarbetspartner och skaffa medel, från både centrala myndigheter och Göteborgs universitet.

Inger var inte bara en ytterst kompetent och energisk bibliotekarie, hon var också en varm och humoristisk kollega och en innerligt kär vän. Vi saknar henne mycket och sörjer med hennes närmaste.