Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Katarina Malmström

Vår vän och kollega Katarina Malmström, Stockholm, har alltför tidigt lämnat oss i en ålder av 68 år. Hon efterlämnar döttrarna Fia och Emelie med familjer och många vänner.

Katarina kom 1989 till Arlas personaltidning Mjölkdags från många års anställning på Dagens Nyheter via några kortare omvägar. På Arla blev hon kvar till sin pensionering och avancerade så småningom till informationschef. Hon fick ett stort intresse för att utveckla kommunikationen till medlemmarna (mjölkbönderna) för att öka kunskapen inför kvoteringen som stod för dörren vid EU-inträdet. I samband med fusionen med den stora danska mejerikoncernen år 2000 blev hon ansvarig för den svenska informationsavdelningen.

Som person var Katarina väldigt spontan, högljudd och full av skratt, nyfiken, impulsiv, lite rastlös och äventyrlig. Ibland gick det lite för fort, som den gången hon ivrigt instämde i det faktum att företaget hade för stora overheadkostnader, något som trodde hade att göra med den mängd overheadbilder som styrelseledamöterna försågs med inför årets kretsmöten. Hon hade lätt att knyta kontakter med alla sorters människor och blev lätt centrum i de olika vänkretsarna.

När Katarina vid 63 års ålder valde att gå i pension fylldes hennes liv av diverse aktiviteter som seniorkurser vid Birkagårdens folkhögskola, resor, körsång i Vocal Senior, föreningsengagemang i Konsum, teater- och konsertbesök. Inte minst fortsatte hon att följa sin husgud Ulf Lundell på alla konserter, gärna flera gånger om. Hon fick nu också mycket tid för sina barnbarn och sitt älskade lantställe i Norrtälje.

Under sin ett år långa sjukdomstid fortsatte hon att hålla kontakten med sina vänner. Och som bevis för hur många som engagerat sig i Katarina genom åren kunde man vid begravningen konstatera att Kungsholms kyrka var fullsatt. Till minnesstunden, som var en minnesfest i hennes lägenhet, trängdes över hundra personer.

Vi är många som kommer att sakna Katarina.