Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Kerstin Åberg

Pianisten Kerstin Åberg, Solna, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 77 år. Närmast anhörig är sonen Johan med familj.

Kerstin Åberg föddes i Stockholm och var utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm där hon först tog musiklärar- och pianopedagogexamen. Efter pianostudier i Sverige och USA tilldelades hon akademiens jetong. Karriären innefattade solokonserter, orkesterframträdanden, pianoundervisning och arbete med musikalisk interpretation och instudering på Operastudio-67, Operahögskolan i Stockholm och Kungliga Musikhögskolan. Som pianist blev hon också en högt ansedd kammarmusiker, ackompanjatör och pedagog. Skivinspelningar och turnéer ledde även till framgångar utomlands.

Att beröra – och våga bli berörd – var något av det viktigaste för Kerstin, som musiker och som människa. Inlevelse och lyhördhet var hennes livsluft; likgiltighet ett slöseri med tid. Allt hon gjorde, både professionellt och privat, visade hur angeläget det är att uttrycka sig omsorgsfullt – och att inte bara höra utan också lära sig lyssna. Kerstin satte vänskap högt. Hon slösade med omtanke och livserfarenhet på nära och kära. Vid pianot kunde hennes förmåga till inkännande gjuta liv i toner och samspel.

I sitt utsökt inredda hem bjöd hon gärna på hemlagade festmåltider. Kerstin älskade det intima samtalet som fick flyga fritt mellan högt och lågt. Hennes humor, spontanitet och träffsäkra kommentarer var en ständig glädjekälla för oss vänner. Värmen och självironin var alltid med, även när livet var tyngre – som under de sista åren då minnet försämrades.

Den sista tidens sjukdom hindrade henne från att leva lika fritt och självständigt som tidigare. Hennes klara, varma livslåga slocknade för tidigt. Men Kerstin kommer att bli ihågkommen som en strålande konstnär, en genomgod medmänniska, en oerhört kär, trofast och sprudlande lekkamrat, och en kärleksfull syster, mamma och farmor. Utan stora åthävor berörde hon många av oss innerligt. Det lever för alltid kvar i oss.