Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Lars Hydén

Förre miljörådet Lars Hydén, Stockholm, har efter en tids sjukdom avlidit i en ålder av 75 år. De närmast anhöriga är hustrun Viveka och barnen Sun, Mats och Jessica med familjer.

Lars växte upp i Uppsala tillsammans med föräldrarna Sune och Helfrid och brodern Björn och flyttande 1958 med familjen till Kungsholmen i Stockholm. Lars var stipendiat i USA 1960-61 och tog 1963 studentexamen på reallinjens matematiska gren. År 1967 tog han civilingenjörsexamen på väg- och vattenbyggnadslinjen vid KTH. Två år senare träffade han Viveka och de gifte sig 1972. 

Mellan 1969 och 1984 arbetade Lars med vattenkraftsutbyggnader på konsultföretaget VBB och bodde då utomlands med sin familj några år i Lesotho och Iran. Därefter var han byråchef på Statens energiverk och utnämndes 1992 till vattenrättsråd i Vattenöverdomstolen, en befattning som övergick till miljöråd vid sammanslagningen med den nybildade Miljööverdomstolen. Lars gedigna bakgrund gjorde honom synnerligen väl lämpad för denna befattning.

Lars blev domstolen trogen till sin pensionering 2010, med undantag för 2001-05 då han arbetade i EU kommissionens generaldirektorat för energi och transport. Han fortsatte sedan på deltid som tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen i Nacka fram till 2015.

Lars behärskade både konsten att skriva och räkna till fulländning. Skrivandet var en del av tankeprocessen. ”Jag börjar skriva så får vi se om det bär”, som han själv uttryckte det. ”Allting går att räkna på” sade Lars om man bara gör rätt antaganden, använder rätt formler och förstår att tolka resultatet.

Det internationella perspektivet var mycket närvarande för Lars och detta tillsammans med hans stora historiska intresse och kunskaper bidrog till kloka synpunkter i arbetet och förgyllde våra diskussioner vid kaffet.

En genuin tekniker och sann humanist har lämnat oss. Vi som har haft förmånen att arbeta tillsammans med Lars har fått ta del av hans gedigna kunnande och har haft stor glädje av hans småtrevlighet, klurighet och den ständiga glimten i ögat.