Minnesord: Nils Malmer - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Nils Malmer

Professor Nils Malmer i Lund har avlidit efter en tids sjukdom vid en ålder av nära 90 år. Närmast anhöriga är hustrun Ragnhild och barnen Barbro, Kristina och Pernilla.

Nils föddes i Växjö, disputerade i botanik vid Lunds universitet 1962 och utnämndes redan följande år till laborator och därefter professor i växtekologi vid universitetet. Hans primära forskningsområde var vitmossdominerade myrar, deras vegetation, hydrologi, kolbalans och kemi. Med sina publikationer gjorde han Åkhultmyren i Småland internationellt känd, senast i ett större arbete år 2014. 

Redan som biträdande lärare i botanik i slutet av 50-talet betonade han i sina föreläsningar att växtekologisk forskning inte bara behandlar mönster och förändringar i växttäcket utan också måste omfatta omvärldsfaktorer som kan ligga bakom förändringarna. Han förstärkte därför möjligheterna för fysikaliska och kemiska analyser av mark- och vattenprover vid institutionen.

För forskarrekryteringen initierade han doktorandkurser i grundläggande fält- och laboratoriemetodik. Kurserna resulterade i publikationer som snabbt spreds och kom att användas vid de flesta botaniska institutionerna med ekologisk forskning i Norden. Han blev därigenom pionjär för modern växtekologi i Norden. 

Nils naturintresse gjorde att han blev engagerad i Skånes naturvårdsförbund under 60-talet. Han fick ett starkt inflytande på naturvården i både Skåne och övriga Sverige genom att hans doktorander spreds till viktiga positioner i samhället. 

Han var ledamot av Kungliga Fysiografiska sällskapet i Lund, Statens naturvetenskapliga forskningsråd och Kungliga Vetenskapsakademien. Han tilldelades Linnémedaljen av Fysiografiska sällskapet 1992. Nils var huvudredaktör för den internationella ekologiska tidskriften Oikos under 13 år. 

Nils var under 1980-talet starkt engagerad i det tvärvetenskapliga Ystad-projektet över kulturlandskapets förändringar under de senaste 6000 åren. Hans forskningsintressen omfattade också mera dagsaktuella problem, som effekter av försurat regn på skogsekosystem och vattendrag etcetera. Också inom dessa problemområden formulerades många forskningsprojekt och utbildades många doktorander.

Vi saknar Nils som engagerad naturvårdare, forskare, lärare och sympatisk vän.