Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Östen Hägermark

Förre överläkaren och docenten Östen Hägermark, Västerås, har avlidit i en ålder av 83 år efter en längre tids sjukdom. Han efterlämnar hustrun Barbro och döttrarna Julia och Ingrid med familjer.

Efter studentexamen i Stockholm 1953 läste Östen medicin vid Karolinska institutet. Redan under studietiden började han forska på farmakologiska institutionen på Karolinska institutet och 1968 disputerade han med en avhandling om mastcellernas histamin. Samma år började han på Karolinska universitetssjukhusets hudklinik i Solna, vilken han var trogen hela sitt yrkesliv fram till pensioneringen 1999. Efter denna flyttade familjen till Västerås.

Östen var under många år klinisk lärare och poliklinikchef, samt under de sista yrkesverksamma åren även verksamhetschef vid hudkliniken. Han omsatte sitt stora farmakologiska intresse i både experimentell och klinisk forskning och publicerade cirka 100-talet vetenskapliga uppsatser, främst med inriktning på klåda och klådans uppkomstmekanismer. Han blev med tiden en världsauktoritet inom området med många internationella kontakter. 1990 var han och Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset värd för det första internationella vetenskapliga mötet om klåda med deltagare från hela världen. Detta forskningsfält hade under lång tid varit eftersatt, men tog avsevärda steg framåt tack vare Östens insatser.

Östen hade förmågan att utforma kostnadseffektiva studier, som genom sitt eleganta upplägg ledde framåt. Han var till sin natur vetgirig och nyfiken, samt mån om att förmedla budskapet att klinisk forskning måste vara rolig och lustbetonad för att vara kreativ och hållbar över tid. Han var därigenom en god förebild som kliniskt verksam forskare, där det gäller att kunna kombinera sjukvård, forskning och utbildningsuppdrag. Hans vänlighet och lågmälda humor var en stor tillgång i vardagen. Vi, som hade förmånen att vara hans doktorander, minns honom med saknad och värme.