Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Roger Taesler

Meteorologen Roger Taesler, Norrköping, har avlidit vid 78 års ålder. Närmast anhöriga är makan Inger samt barn och barnbarn.

Roger Taesler tog studenten i Örebro på latinlinjen. Vid Uppsala universitet kompletterade han sin examen och läste naturvetenskapliga ämnen. Här träffade han även Inger, som studerade kemi.

Rogers intresse för vädrets och klimatets roll i byggnaders energiomsättning väcktes i början av 1970-talet, under energikrisen. Han fann det märkligt, att byggbranschen inte brydde sig särskilt mycket om annat än utetemperaturens roll trots att det var uppenbart, att både solstrålning och vind påverkar. Ett av hans första arbeten utgjordes av ”Klimatdata för Sverige”, en bestseller för byggbranschen.

Roger Taesler insåg vikten av att de synoptiska meteorologiska observationerna utnyttjades. Detta var inledningen till att han byggde upp ett nytt ämne, byggnadsklimatologi .

Roger doktorerade 1981 i ämnet urban meteorologi. Ett av de första stegen var sedan att försöka utveckla en modell för beräkning av solinstrålning mot byggnader med hjälp av väderobservationer. Modellen presenterades 1984. I slutet av 1980-talet arbetade han som adjungerad professor vid Kungliga Tekniska högskolan och prövade idéer för tillämpningar av modellen.

Det fortsatta arbetet ledde till modellen, ENLOSS, där ett mål var att företa beräkningar som underlag för analyser av planering av bebyggelse och dess inverkan på energibehovet. En av studierna visade att solvärmetillskottet genom fönster skulle kunna reducera årsvärmebehovet i småhus kraftigt. Detta var ett "eureka-tillfälle", varmed energiåtgången i byggnader nu kunde börja prognosstyras. Roger var nu anställd på SMHI och ENLOSS blev ett centralt verktyg. Även som pensionär bidrog Roger med sin kunskap inom detta område i byggsektorn.

Roger Taesler var en jovialisk och positiv personlighet. Det medförde, att han var omtyckt och lätt att samarbete med. Han hade estetiskt sinnelag och ledde ”Onsdagsmålarna”, en grupp som arbetar mestadels i akvarell. Troligen fanns här ett arv från fadern som var arkitekt och konstnär. Roger var en glad deltagare i SMHI:s surströmmingsgäng. Han var aktiv inom föreningen Norden och även en aktiv schackspelare på internet. Rogers närvaro byggde upp en atmosfär av trivsel. Tomrummet efter Roger är stort.