Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Stefan Furenius

Översten av 1:a graden vid Kustartilleriet, Stefan Furenius, Karlskrona, har avlidit 83 år gammal. Närmast anhöriga är hustrun Kerstin (Sessan) och sönerna Mats, Pelle och Jocke med familjer.

Stefan visade sin kapacitet redan under officersutbildningens första tid på KA2 i Karlskrona.

Ständig etta, kraftfull och noggrann när han exercerade sina kurskamrater, men lika positiv när han själv blev utsatt för samma tryck. Det var följaktligen inte konstigt att han som färdig fänrik 1956 fick bli befäl inom den då nyupprättade Kustjägarskolan, som utbildade elitförband på KA1 i Vaxholm. Så småningom blev han skolans chef.

Redan under sin första officersmånad började han förnya kustartilleriet. Han initierade nämligen en efterlängtad reform, avskaffandet av visitplikten. På den tiden var det sed att de nya fänrikarna skulle avlägga visit i de ledande officerarnas hem, dricka sherry under intelligent småprat och lägga sina visitkort, med vikning i rätt hörn, på det för ändamålet framsatta fatet i hallen.

Stefans initiativ var lite som ett Alexanderhugg genom den gordiska knuten. Alla, hög såväl som låg, uppskattade slutet på denna gamla relikt. Nåja, det fanns några äldre personer som fann initiativet disciplinupplösande.

Efter flera år vid de högre staberna i Stockholm kom han tillbaka till Karlskrona och KA2 som regementschef och efter ytterligare ett par år blev han chef för Blekinge Kustartilleriförsvar. År 1990 fick han en befattning som ingen dittills trott vara möjlig för en kustartillerist.

För att förstå måste man veta att Karlskrona sedan 1680-talet har varit den plats där Örlogsflottan haft sin själ. Kustartilleriet, som tillsammans med Flottan utgjorde Marinen, hade som en av sina viktigaste uppgifter att skydda Flottans baser. Sedan Kustartilleriets tillkomst 1902 hade det alltid varit en viss konkurrens mellan de två vapenslagen. Att Stefan, en kustartillerist, blev den förste chefen för det omorganiserade Sydkustens Marinkommando är därför ett remarkabelt bevis för hur stort förtroende man hade för hans ledarskap.

Han älskade sitt jobb och blev beundrad tillbaka.