Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Stig Holm

Professor emeritus Stig Holm, Askim, har avlidit i en ålder av 84 år. Närmast anhöriga är hustrun Lola och barnen med familjer. 

Hösten 1972 tillträdde Stig Holm professuren i klinisk bakteriologi vid Umeå Universitet, kombinerad med tjänst som överläkare vid Regionsjukhuset i Umeå. Utifrån en gedigen immunologisk bakgrund i Göteborg kom hans forskning att fokusera på mekanismerna bakom streptokockorsakad sjukdom och möjligheterna att behandla de ibland livshotande infektionerna. Stig Holm blev en internationell auktoritet inom området. Även om verksamheten dominerades av streptokocker kom forskningen att gälla andra områden såsom öroninflammation, urinvägsinfektion och mekanismer för antibiotikas verkan. 

Vid sidan av forskningsverksamheten engagerades Stig Holm som chefläkare vid regionsjukhuset, som ordförande i både svensk mikrobiologisk förening och läkarsällskapets sektion för medicinsk mikrobiologi och som ledamot av medicinska forskningsrådet. 

Som styrelseledamot i Försvarets Forskningsanstalt hade Stig Holm betydelse för den mikrobiologiska forskningens inriktning och, i förlängningen, för den lyckade samverkan som i dag äger rum mellan Totalförsvaret forskningsinstitut (FOI) och Umeå Universitet.   

I minnet av Stig Holm som chef är det framför allt de rent personliga egenskaperna som framträder. Han hade gedigna kunskaper, ett opartiskt förhållningssätt och ett demokratiskt sinnelag. Han var ständigt hjälpsam och den som kom till Stigs rum med något problem i sin arbetssituation lämnade rummet med en mer positiv känsla och ofta med en lösning. 

För vår personal var Stigs Holms ankomst till Umeå mycket lyckad. Stig såg alla, bemötte alla med respekt och satt inte på några höga hästar. Han skapade en otvungen och glad stämning. För vårt bakteriologiska laboratorium initierade han årliga julfester. De blev årets höjdpunkt, där den övriga personalen tilldelade oss läkare roller i något spel och där Stig inte hade några problem med att uppträda som Lill-Babs.

Vi är många som stimulerats i vår yrkesutveckling och som fått vår självkänsla stärkt genom att lära känna och dagligen umgås med Stig Holm. Han var en person som betytt mycket för oss och som vi kommer att ha i kärt minne.