Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Thomas Holmér

Kantor Thomas Holmér, Kalmar, har hastigt avlidit i en ålder av 57 år. Närmast anhöriga är hustrun Maria, de fyra barnen och deras närmaste.

Under festligheterna för årets studenter i Oskarshamn nåddes vi av beskedet om Thomas Holmérs bortgång. Att budet nådde oss under studentfestligheterna skapade en märklig känsla. I ett par årtionden hade Thomas själv deltagit i uppvaktningen av de studenter som deltagit i ungdoms- och körverksamheten i Döderhults församling.

Thomas föddes i Kalmar 1960. Under uppväxtåren avlade han kantorsexamen. Efter studentexamen bar det av till Lund. Framtidsvägen syntes glasklar. Han skulle bli präst. Studierna varvades med engagemang som kantor vid St Laurentius studentkyrka och med arbete kvällstid som taxichaufför. Mångsyssleriet inverkade menligt på studierna. De avlagda tentamina var relativt få.

För en nystart åtog han sig att under ett år vara tonårsledare i Döderhults församling. Det blev mer än två årtionden. Efter några år övergick han till att bli kyrkomusiker i församlingen. Inte minst tonåringar samlades i de körer han ledde. Vi kom att fascineras av musik från bland annat Lourdes. Thomas bearbetade musiken och jag adapterade texterna. Materialet utgavs av förlaget Verbum. Uppmuntrade av biskop Jan Arvid Hellström brukades materialet i många församlingar.

När Thomas valdes till ordförande i styrelsen för Oskarshamns folkhögskola var det ett erkännande av hans kompetens. Han blev aldrig präst, men han fick utföra storverk för Kristi  kyrka. Oräkneliga ungdomar fascinerades av kyrkans liturgi och dess tro som de presenterades av Thomas Holmér. De sista åren var han kyrkomusiker i Dörby, strax utanför födelseorten Kalmar.