Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Minnesord: Christer Franzén

Infektionsläkaren Christer Franzén, Skövde, har avlidit i en ålder av 77 år. Närmast anhöriga är hustrun Lena-Kari samt barnen Katarina, Carl Johan och Charlotta med familjer.

Christer Franzén var från början humanist: latinlinjen på gymnasiet, värnplikt på tolkskolan och studier i slaviska språk. Efter naturvetenskaplig komplettering påbörjades läkarutbildningen i Göteborg. Som färdig infektionsläkare flyttade han 1974 till Sundsvall, först som överläkare och sedermera klinikchef. Åren 1981–82 bodde familjen i Liberia, där han mötte många svårt sjuka patienter. Denna tid kom att påverka hela familjens världsbild.

Tillbaka i Sundsvall vårdade Christer några av de första heterosexuellt smittade aids-patienterna i Sverige. När det stod klart att sjukdomen inte bara smittade homosexuella, bröt den stora paniken ut. Under några dagar belägrades infektionskliniken av kvällstidningsreportrar. Christer klättrade ut genom ett fönster på baksidan när han ville åka hem utan att bli intervjuad.

Från 1991 arbetade Christer på infektionskliniken i Skövde. Han älskade sitt yrke och var kompromisslös i att alltid sätta patientens bästa främst. Han hade en unik förmåga att möta alla människor, även de som på grund av missbruk, social utsatthet eller migration levde i ett utanförskap. Som chef var han tydlig och handlingskraftig, men också mån om att alla anställda skulle ha det bra. Han var aldrig rädd för nya utmaningar: efter pensioneringen var han skeppsläkare på ett kryssningsfartyg i Antarktis.

Christer hade balans mellan arbete och privatliv. Han var mån om sin familj och talade gärna om sin kära hustru Lena-Kari, sina barn och barnbarn. Musiken var ständigt närvarande: han sjöng i Kjell Lönnås kör i Sundsvall och fortsatte sjunga i Skövde. Han spelade både bridge och golf. Ledigheter tillbringades i Sälen eller i Bohuslän. De sista åren kom alltmer att präglas av svår sjukdom, men trots detta lyckades han så sent som sommaren 2017, tack vare sin envishet och livsglädje, bada i det kalla vattnet vid Bovallstrand. Iförd flytväst.

När han fem dagar före sin bortgång på telefon berättade att ”nu går det inte längre, jag har levt ett bra liv, men nu är det slut”, var det med samma trygga tonfall som han tidigare hade använt i samtal med anhöriga och patienter i livets slutskede. Vi kommer alltid att bära med oss minnet av Christer som en nära vän och en stor förebild.