Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-02-01 16:37

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/familj/till-minne-bengt-johansson-5/

FAMILJ

Till minne: Bengt Johansson

Bengt Johansson, Göteborg, en pionjär inom svensk matematikdidaktik, har som meddelats gått bort i en ålder av 77 år. Han efterlämnar hustrun Christina och sönerna Mikael, Anders, Patrik och Daniel.

Bengts akademiska bana inleddes då han år 1973 engagerades i landets första forskningsprojekt om matematikämnets didaktik och särskilt undersökte kommunikationen mellan lärare och elever samt elevernas förmåga att tillgodogöra sig undervisningsinnehållet.

Åt dylika frågor ägnade han fortsatt yrkeslivet, på ett ganska oakademiskt vis. Förvisso tillvann han sig respekt i den vetenskapliga världen och tilldelades akademiska titlar, men hans främsta kall förblev utvecklandet av skolans matematikundervisning. Han var drivande i tillkomsten av nya kursplaner, kommentarmaterial, diagnosinstrument och breda fortbildningsprogram.

En grupp kring Bengt började tidigt författa läromedel i matematik. Sådana hade under 1970-talet blivit dyra. Kostnaden uppgick till 40 kronor per elev och årskurs, att jämföras med 15 kronor för läromedlen tryckta i Bengts föräldrars källare. Etablerade förlag tvangs sänka sina priser.

I nästa steg inbjöds Bengt att delta som medförfattare i ett nytt läromedelsprojekt. Intäkterna dröjde enär förlaget gick i konkurs men projektet övertogs av ett nytt förlag och blev vinstinbringande. Pengarna användes till att bekosta studieresor till framstående matematiker och matematikdidaktiker i olika hörn av världen. Ett antal av dessa inbjöds till svenska konferenser som Bengt arrangerade. I kraft av sitt gedigna kunnande och omfattande nätverk kunde han så 1999 grunda Nationellt centrum för matematikutbildning, som utger den bland matematiklärare välbekanta tidskriften Nämnaren.

På senare år bidrog Bengt till det expanderande forskningsfältet matematikutbildningens historia, inte minst genom att generöst dela med sig av sina insikter och skatterna i sitt arkiv till yngre efterföljare.

Vi sörjer en högt skattad kollega och vän.

Läs fler minnestexter.

Ämnen i artikeln

Minnesord

Kommentarsfältet stänger. Nu finns inte längre möjligheten att kommentera artiklar på DN. Vi hoppas att ni som uppskattat att kommentera artiklar ändå fortsätter att engagera er i vår journalistik, och tar debatten vidare på andra vis. Tack alla läsare för ert engagemang!

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt