Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-23 18:17

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/familj/till-minne-bertil-bjorkman/

Familj

Till minne: Bertil Björkman

Amiral Bertil Björkman, Vendelsö, har avlidit i en ålder av 71 år. Närmast anhöriga är hustrun Marianne och sönerna Henrik och Oscar med familjer.

Rätta artikel

Bertil kom från Sundsvall där han tog studenten. Efter Sjövärnskåren genomgick han stamofficersutbildning vid Sjökrigsskolan och blev utexaminerad fänrik 1971. Han ”löpte linan ut” och befordrades till konteramiral 1997. Till sjöss kom han att tjänstgöra på korvett, patrullbåt, segelfartyg, jagare och isbrytare. Till lands blev det såväl Marinstab som Försvarsstab och FMV.

Bertil var artillerist men tjänstgjorde ändå som ubåtsflottiljchef(!) i två år, och avslutade sin karriär som försvarsattaché i Washington under fyra år. I medaljskåpet förvarade han ett otal priser, medaljer, utmärkelser, ordnar.

I allt vad än Bertil tog sig för inom ämbetes ramar, kom han alltid att kopplas samman med egenskaper som fasthet, beslutmässighet, ”få saker ur händerna”, och inte minst en synnerligen god ledarskapsförmåga. Han var aldrig sen med att sprida sina erfarenheter där det kunde tillföra vänner och kollegor framgång – ofta med en glimt i ögat. Bertil kunde hantera andras synpunkter, och kom alltid till ett ”win-win”-slut.

Kort och gott: Bertil gillade sin omgivning och tvärtom. 

Bertil var en hängiven seglare, skärgårdsälskare och naturvän. Efter sin pensionering engagerade sig Bertil i Vasamuseets vänner där han var ordförande 2009–2015.  Han drev flera olika projekt, bland annat det som handlade om Vasakanonen, ett projekt som fick stor medial uppmärksamhet.

Bertil startade också ett framgångsrikt projekt som handlade om fasta och mobila båttvättar, till gagn för såväl båtägare som natur och miljö.

Vi i kursen saknar vår ”Berra” främst som arbetande i vår kurskommitté om fem man. Den har som uppdrag att med ”livstidsmandat” svara för sammanhållningen inom kursen med mål att ansvara för gemensamma jubileer, kalas, studiebesök, uppvaktningar, kursluncher. Bertil påtog sig tidigt uppdraget att vara kommitténs sekreterare. I dito befattning var han blixtsnabb, och hade protokollet klart minuten efter våra mötens avslut.

Vi kurskamrater har svårt att ta till oss budskapet om vår Berras bortgång. När väl detta har sjunkit in, kommer det att bli lättare minnas Bertil tack vare alla goda minnen och alla de roliga stunder vi har haft tillsammans.

Vi tänker på Marianne, Oskar och Henric. Frid Bertil.