Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-19 13:08

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/familj/till-minne-goran-wahlgren/

Familj

Till minne: Göran Wahlgren

Före detta regeringsrådet och Regeringsrättens förutvarande ordförande Göran Wahlgren, Bromma, har avlidit i en ålder av nästan 90 år. Hans närmaste är makan Marianne och sonen Andreas med familj samt tre barn i tidigare äktenskap.

Göran Wahlgren föddes i Stockholm. Han tog jur kand-examen i Stockholm 1954 och fullgjorde tingsmeritering i Örebro domsaga 1954–56. Därefter följde hovrättstjänstgöring i Svea hovrätt där han blev fiskal 1957 och assessor 1963. Samma år anställdes han i finansdepartementet.

De första arbetsuppgifterna gällde bank- och försäkringsfrågor, därefter medverkade han i skattelagstiftningen. Viktiga uppgifter var därvid hans medverkan vid utformningen av lagstiftningen mot skatteflykt. Han blev kansliråd 1968 och departementsråd 1968. 1972 blev han också hovrättsråd i Göta hovrätt. 1976 utsågs han till regeringsråd och ledamot i Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen). Han var domstolens ordförande 1994–1996. Efter sin pensionering sistnämnda år var han ordförande i Gentekniknämnden till 2000.

Göran Wahlgren var en mångsidig person och rikt begåvad. Inom juridiken var han särskilt intresserad när teoretiska och principiella problem blev aktuella. Hans motiveringar och slutsatser i olika frågor var präglade av stark logik.

Göran hade också en rad kulturella intressen. Musiken var en viktig del av hans liv. Hans pianospel var av hög klass och altfiol spelade han bland annat i Mazerska kvartettsällskapet. Under många år fyllde han en viktig roll i Tomasorkestern i Vällingby, både som musiker och som ordförande i den till orkestern knutna föreningen.

Litteratur och språk omfattades även av hans intresse. Tysk och fransk litteratur läste han på originalspråken och ryska behärskade han rätt väl. Vid sidan av de intellektuella inslagen i Görans personlighet fanns också fysiska inslag, som hans förmåga att cykla oavsett väderlek och att i tävlingar springa fort och långt.

Till bilden av Göran hör att han var en tillgång för medarbetare och kolleger, alltid villig att ställa upp vid diskussioner och vänligt bidra med djärva synpunkter när svåra juridiska problem dök upp.