Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-23 22:14

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/familj/till-minne-jarl-torbacke/

Familj

Till minne: Jarl Torbacke

Professor Jarl Torbacke, Täby, har avlidit. Han blev 88 år. Närmast anhöriga är hustrun Gunborg, sonen Styrbjörn samt släkt och vänner.

Rätta artikel

Jarl Torbacke – alla kallade vi honom Jalle – växte upp i Stockholm och tog studenten i Kungsholmens läroverk. Han studerade geografi och historia vid Stockholms högskola. Han gjorde därefter en lysande akademisk karriär. Hans lärare, professorn i stadshistoria Folke Lindberg, rekommenderade honom att skaffa sig ett specialområde. Jalle valde press och massmedier, ett outvecklat fält för historiker. Till valet bidrog att hans far var journalist och medverkat till att grunda Vecko-Revyn.

1966 disputerade Jalle på avhandlingen ”Journalistik på osäkra villkor. Den liberala Afton-Tidningen och dess föregångare”. Han visade hur en källkritiskt noggrann metod tillförde kunskap på ett outforskat område. Avhandlingen följdes av omfattande studier i Dagens Nyheters historia, ett imponerande verk som väckte stor uppmärksamhet. 

Jalles presshistoriska produktion omfattar ett tiotal verk samt ett stort antal uppsatser. Här kan nämnas hans bidrag i ”Den svenska pressens historia”, där särskilt uppsatsen om landsortspressens uppkomst är viktig för förståelsen av den svenska politiska kulturen. 

För Jalle var forskning om massmedierna fundamental för att förstå det demokratiska samhällets villkor. Tryckfrihetens tillämpning var ett centralt motiv i hans författarskap.

Jarl Torbackes akademiska lärargärning spände över fyra decennier. Han följde ett drygt tjugotal studenter till disputation. Han ledde en forskargrupp inom sitt eget forskningsfält och hade ett stort, modernhistoriskt inriktat seminarium. I sammanhanget vill vi gärna vittna om hans viktiga insatser som handledare i forskningsprojektet ”Kris och krispolitik i Norden under mellankrigstiden”.  

Det var naturligt att Jalles kapacitet utnyttjades av universitetet. Han var länge historiska institutionens prefekt och historisk-filosofiska sektionens dekanus. Han medverkade i en rad kommittéer och styrelser. Han deltog flitigt som kulturskribent och recensent i dagspressen och var en viktig läroboksförfattare. 

Jalle hade en lugn och säker framtoning. Han var sportig, länge klippan och pådrivaren i historiska institutionens fotbollslag, och cyklade gärna långt upp i åren. Hans vänliga sätt gjorde honom allmänt omtyckt. Hans kompetens gjorde honom allmänt respekterad.