Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-19 12:08

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/familj/till-minne-sten-johansson/

Familj

Till minne: Sten Johansson

Sten Johansson, Stockholm, har efter en lång tids sjukdom avlidit i en ålder av 80 år. Hans närmaste är barnen Herman och Helga med familjer.

Sten Johansson var en av dessa lysande begåvningar som svensk utbildningspolitik under 1950-talet gav möjlighet att utvecklas, inte bara till glädje för dem själva utan även för det samhälle i vilket de växte upp.

Efter uppväxten i ett småbrukarhem i Norrbotten och studier i sociologi i Uppsala, gjorde Sten viktiga insatser som professor vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet, sakkunnig i Ingvar Carlssons statsrådsberedning, generaldirektör för Statistiska centralbyrån (SCB) och chef för LO:s forskningsinstitut FIEF. 

Sten arbetade också med att bistå utvecklingsländer som Palestina, Tanzania och Kambodja med att genomföra folkräkningar i syfte att få en bättre bild av befolkningens villkor. Han hade goda kontakter med dem som under 1970-talet och framåt kämpade för demokrati i Polen och organiserade politiskt och opinionsmässigt stöd för demokratirörelsen där.    

Som nybliven filosofie licentiat fick Sten i slutet av 1960-talet ansvaret för att utveckla och leda den levnadsnivåundersökning (LNU), som genomfördes på uppdrag av den statliga låginkomstutredningen. LNU bar i allt väsentligt Stens signum. Han gav med detta arbete ett unikt svenskt bidrag till internationell välfärdsforskning.

Ansatsen i undersökningen utgick från att människor skapar sin egen välfärd som aktivt handlande individer, snarare än att deras välfärd bestäms genom att ta del av ett allmänt flöde av varor och tjänster. Individers välfärd bestäms då, med Stens ansats, av de resurser som de förfogar över och med vars hjälp de kan styra sina liv. Han utvecklade även en välformulerad politisk teori om syftet med den sociala rapportering som de empiriska undersökningarna av medborgarnas villkor skulle möjliggöra. 

Vi som hade förmånen att arbeta vid hans sida minns honom med saknad.