Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Goda Nyheter

Allt färre barn dör av blodcancer

Dödligheten i blodcancer minskar kraftigt i Europa. Framför allt bland barn och unga vuxna, visar forskning.

Runt en tredjedel av alla barn som insjuknar i cancer drabbas av blodcancer, eller leukemi.

Glädjande är dock att dödligheten i denna cancerform har minskat de senaste åren. Och minskningen beräknas fortsätta, framför allt bland barn och unga vuxna.

Enligt en ny studie som presenteras i Annals of Oncology tros dödligheten i denna cancerform i Europa minska med hela 38 procent bland pojkar 0–14 år mellan åren 2009 och 2016. Bland lika gamla flickor tros minskningen bli 20 procent. Bland unga vuxna beräknas den gå ner med 26 respektive 22 procent.

Anledningen är bättre handläggning och fler behandlingsmöjligheter med färre svåra biverkningar, enligt forskarna.

I Sverige väntas dödligheten inte minska lika mycket som i andra länder, eftersom Sverige under en längre tid redan haft en hög överlevnad bland barn med leukemi.

– Men det är absolut så att även vi haft en signifikant minskad dödlighet i barnleukemier de senaste åren. Skälet till det är att vi lärt oss mer om leukemicellerna som gjort att vi successivt kunnat anpassa behandlingen. Dessutom har vi ett utomordentligt register där vi kan följa varje enskild patient, säger Olle Björk, professor i barnonkologi och medicinskt sakkunnig i Barncancerfonden, till TT.

I dag är överlevnaden för den allra vanligaste varianten, akut lymfatisk leukemi, 86 procent. Både för flickor och pojkar.

Att öka överlevnaden ytterligare kan dock bli svårt.

– De där sista procenten är alltid de svåraste, säger Mats Heyman, barnonkolog och ansvarig för Svenska barncancerregistret, till TT.

Tendensen nu, säger han, är att förbättringen i överlevnaden avstannat, men att den på sikt kan komma att gå ner ytterligare, främst tack vare färre återfall.

Flera sjukdomar

• Leukemi är inte en utan flera olika cancerformer, beroende på vilken typ av celler som drabbas.
• Akut lymfatisk leukemi (ALL) heter den vanligaste varianten. Runt 90 procent av alla barn som insjuknar i leukemi drabbas av denna variant.
• Betydligt färre, cirka 10 procent, drabbas av akut myeloisk leukemi (AML).
• I dag är överlevnaden för de bägge cancerformerna bland barn cirka 90 respektive 70 procent.
Källa: Barncancerfonden