Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Goda Nyheter

Brittisk man fri från hiv-smitta

Foto: Alamy

Hiv/aids-forskningen kan stå inför ett stort genombrott sedan en brittisk man till synes blivit kvitt sin smitta efter ett nytt slags behandling. Forskarna är noga med att påpeka att det är långt från ett slutgiltigt botemedel.

– Det har fungerat i laboratoriemiljö och det finns goda tecken på att det också ska fungera på människor, men vi måste betona att vi har långt till en verklig behandling. Vi fortsätter med medicinska tester i fem år och avråder från att sluta med [bromsmediciner], säger Sarah Fidler vid Imperial College till Sunday Times.

50 hiv-smittade personer ingår i försöken som bedrivs av forskare från fem av Storbritanniens ledande universitet under ledning av hälsomyndigheten NHS:s institut NOCRI. En av patienterna, en 44-årig man som är först att ha genomgått hela processen, uppges nu sakna några som helst tecken på smitta i blodet.

Behandlingen går kortfattat i två steg. Först injiceras ett vaccin som identifierar de hiv-smittade cellerna och sedan tillsätts ett läkemedel som väcker de vilande T-celler som också är smittade.

Befintliga bromsmediciner är effektiva medel för att stoppa virusreproduktion, men kan inte utplåna smittan. En anledning är att de inte kan upptäcka just vilande T-celler. En svårighet med hiv är att viruset kilar in sig i T-cellernas dna så att immunförsvaret inte upptäcker det och blodkropparna blir till en sorts slags virusfabriker.

Patienter har förr blivit ”botade” från hiv, men senare har ändå viruset dykt upp igen. Troligen har bara en person blivit helt friskförklarad, men då rörde det sig om en cancerpatient – den så kallade Berlin-patienten – som fick benmärg från en person som var naturligt immun mot hiv.