Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Goda Nyheter

Därför var 2015 det bästa året för mänskligheten

Foto: Alamy

Terrorattentaten i Paris, flyktingdöd på Medelhavet och kriget i Syrien. Många av de händelser vi förknippar med 2015 är förknippade med våld. För mänskligheten kan dock 2015 betraktas som det bästa året hittills.

Det är den amerikanska tidsskriften The Atlantic som har tittat på utvecklingen i världen under året.

Terrorattentat, Islamiska Statens framfart och kriget i Syrien har dominerat mediernas rapportering under året medan positiva och djupgående förändringar hamnar i skymundan.

Sett till situationen för hela mänskligheten pekar mycket åt rätt håll. Livskvaliteten har ökat för miljontals människor tack vare tekniska landvinningar, goda politiska beslut och medicinska framsteg.

För 25 år sedan led 19 procent av världens befolkning av undernäring. I dag har andelen sjunkit till elva procent. Det betyder att flera hundra miljoner människor har fått det bättre när det gäller det mest basala behovet. För några månader sedan slog Världsbanken dessutom fast att mindre än tio procent av jordens befolkning lever i extrem fattigdom (mindre än 17 kronor om dagen) – för första gången någonsin.

Världens barn har fått det bättre på flera sätt. Sedan 1990 har barnadödligheten minskat med hälften tack vare satsningar på bättre vård. Konkret innebär det att sju miljoner fler barn under fem år överlever. Ett land som sticker ut i positiv bemärkelse är det fattiga och folkrika Bangladesh. Nio av tio barn i världen går dessutom i skolan. Vid millennieskiftet saknades 100 miljoner i grundskolan. För 2015 är den preliminära siffran 57 miljoner.

Foto: Abbas Dulleh/AP

För drygt ett år sedan visade prognoser att mer än en miljon männsikor i Västafrika kunde smittas av ebola under det pågående utbrottet i Liberia, Sierra Leone och Guinea. I november 2015 rapporterades endast fyra nya fall. Ett vaccin testat i Guinea visar mycket goda resultat. I augusti i år förklarades Afrika fritt från polio. Inte ett enda nytt fall hade få rapporterats under det senaste året. Den dödliga sjukdomen, som 1988 drabbade 350.000 människor finns nu bara i två länder – Afghanistan och Pakistan.

Utvecklingen i länder som Saudiarabien och Iran beskrivs också i positiva ordalag av The Atlantic. Den 12 december fick kvinnorna i Saudiarabien för första gången delta i lokalval – både som kandidater och väljare. Kvinnor är dock fortfarande omyndiga i det konservativa kungadömet. Avtalet om Irans kärnenergiprogram lyfts fram som ett tecken på att det går att hitta fredliga lösningar på komplicerade problem på den internationella arenan.

Foto: TT

Klimatavtalet i Paris tar föga förvånande plats på The Atlantics topplista över framsteg 2015. Världens länder kunde i början av december enas om ett avtal som bland annat syftar till att minska utsläppen av koldioxid och öka satsningar på alternativ energi.

I USA fick den senaste masskjutningen i San Bernardino stor uppmärksamhet, men utvecklingen över tid visar att våldsbrotten minskat dramatiskt. Jämfört med 1995 anmäls 600.000 färre våldsbrott, en minskning med 35 procent. Enligt de färskaste siffrorna från FN minskade antalet mord i världen med sex procent mellan år 2000 och 2012.

Foton i text: AP, TT