Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Goda Nyheter

Maria Gunther: Vaccin kan inte bli enda lösningen

Någonting har hänt i kampen mot malaria det senaste decenniet. Från att ha varit ett problem långt ifrån den världspolitiska agendan har riktade insatser kunnat rädda fler än en miljon människor från att dö av sjukdomen.

När ekonomen Jeffrey Sachs skrev sin bok ”Slut på fattigdomen” (”The end of poverty”) för tio år sedan var en av de viktigaste åtgärder han föreslog för att utrota extrem fattigdom att dela ut myggnät mot malaria. Malaria i Afrika drabbar de fattigaste som inte har tillgång till bra vård, insektsmedel och myggnät, och sjukdomen håller kvar dem i fattigdom. Sjuka vuxna kan inte arbeta, och när många barn dör överkompenserar föräldrar genom att skaffa fler barn – barn som de sedan inte har råd att betala skolgång och utbildning för.

Malaria får även andra ekonomiska konsekvenser, som när Panamakanalen blev mer än trettio år försenad eftersom arbetarna blev sjuka.

I sin bok beskriver Jeffrey Sachs hur förbluffad han blev över hur lite rika länder, Världsbanken, Internationella valutafonden och världens hjälporganisationer satsade för att hjälpa Afrika att bekämpa sjukdomen. ”Malaria fanns inte på den politiska radarskärmen”, skriver han.

Men i dag är läget annorlunda. Den Globala fonden mot aids, malaria och tuberkulos, som startade 2002 och som Jeffrey Sachs var en av initiativtagarna till, har gjort en enorm skillnad. Och när Bill Gates började satsa pengar på kampen mot malaria fick han även med sig andra finansiärer.

Enligt FN har 1,1 miljoner dödsfall förebyggts sedan millennieskiftet, bland annat med hjälp av myggnät och insektsmedel. Bättre sjukvård med effektivare mediciner och bättre möjlig- heter att ställa rätt diagnos har hejdat sjuk-domen i många länder i Afrika.

Men i andra länder ökar antalet fall. Och det finns ett hot från Asien: malariaparasiter som är resistenta mot mediciner.

Malaria i Afrika och Asien är mycket olika. Olika arter av myggor och varianter av parasiten gör att sjukdomen dödar barn i Afrika medan den mest drabbar vuxna i Asien. Och i trakterna kring Burma har läkare hittat fall av malaria som inte ens de mest moderna medicinerna biter på. Om de skulle sprida sig till Afrika skulle sjukdomen bli extremt svår att få bukt med.

Karin Källander, docent vid Karolinska institutet och forskningsrådgivare vid Malaria Consortium i London, och en av Sveriges många framstående malariaforskare, är ändå hoppfull inför framtiden. Om ett decennium kan sjukdomen vara nästan utrotad i Asien, och även under kontroll i Afrika.

Ett vaccin mot malaria skulle ge ytterligare ett verktyg i kampen mot malaria. Men vaccinet ser inte ut att ge ett fullständigt skydd, och kan inte bli den enda lösningen.

Bättre sjukvård, diagnostik, insektsmedel och myggnät kommer att behövas även i framtiden.