Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Goda Nyheter

Rekordfå röker under graviditeten

Anna-Karin Christiansen i Älvsjö hade ett uppehåll i rökandet när hennes nu tvåårige son Oliver låg i magen. För henne var det enkelt att bestämma sig för att ta en paus även under den nuvarande graviditeten.
Anna-Karin Christiansen i Älvsjö hade ett uppehåll i rökandet när hennes nu tvåårige son Oliver låg i magen. För henne var det enkelt att bestämma sig för att ta en paus även under den nuvarande graviditeten. Foto: Nicklas Thegerström

Rökning bland gravida har minskat kraftigt. En av orsakerna är framgångsrikt informationsarbete inom mödravården.

– Det är en fantastisk trend, säger Olof Stephansson, docent vid Karolinska institutet.

I början av 1980-talet rökte nästan var tredje kvinna i Sverige under graviditeten. Sedan dess har rökvanorna förändrats drastiskt, visar en genomgång som DN har gjort av data från det medicinska födelseregistret.

GRAFIK: Stora risker med rökning vid graviditet.

Mellan 1983 och 2013 minskade andelen kvinnor som röker dagligen under graviditeten från 31,4 till 5,6 procent.

– Det är en mycket positiv utveckling eftersom rökning har en så skadlig effekt för fostret, säger Olof Stephansson, överläkare och docent vid Karolinska institutet.

Rökning under graviditeten ökar riskerna för flera komplikationer, exempelvis missfall, dålig fostertillväxt och moderkaksavlossning.

De flesta av tobaksrökens farliga ämnen passerar över till fostret. När man röker får fostret till och med i sig större mängd nikotin än kvinnan själv får.

Anna-Karin Christiansen i Älvsjö har gått halvvägs i sin graviditet. För henne var det enkelt att bestämma sig för att ta en paus i rökandet.

– Det handlar inte om mig, utan om en annan persons liv. Det gjorde det mycket enklare att ta beslutet, säger Anna-Karin Christiansen.

Hon hade även uppehåll när hennes nu tvåårige son Oliver låg i magen, men hon började röka igen en tid efter förlossningen.

Inför intervjun bad DN henne att fundera på varför hon tror att minskningen är så kraftig. Hon tror att ett skäl är ”skämsfaktorn”.

– Det är så tabubelagt att röka, säger Anna-Karin Christiansen.

Rökningen minskar även i samhället generellt, men den positiva utvecklingen är mycket starkare för gravida än för kvinnor över lag, enligt statistik från SCB.

– Mödravården har gjort stora insatser de senaste decennierna med att hjälpa kvinnor att sluta röka, till exempel med motiverande samtal. Sedan tror jag också att det tydligt har framgått bland de som är gravida att man bör undvika rökning och snusning under graviditeten, säger Olof Stephansson.

Catharina Zätterström började arbeta som barnmorska på 1980-talet. Hon lyfter särskilt fram satsningar som gjorts på rådgivning. Barnmorskor inom mödravården har i stor utsträckning utbildats i rökavvänjning.

– En annan orsak är det massmediala fokus som funnits. Kvinnor i Sverige vet att man inte ska röka under graviditeten – det är så etablerat. När riskerna med rökning kunde kopplas till plötslig spädbarnsdöd sjönk andelen rökare ytterligare, säger Catharina Zätterström, som även är ledamot i Barnmorskeförbundet.

Det finns emellertid grupper där problemet med rökning och graviditet fortfarande är stor. Drygt 12 procent av förstföderskorna under 24 år röker dagligen under graviditeten. En annan grupp där andelen rökare är hög är utrikesfödda.

Det finns också stora geografiska skillnader. I Södermanlands län är andelen rökande gravida kvinnor mer än dubbelt så hög som i Stockholms län – 8,6 jämfört med 4,0 procent.

Statistiken baserar sig på det frågeformulär som gravida får fylla i med sin barnmorska i tidig graviditet. Andelen gravida som röker är ännu lägre i slutet av graviditeten, men den statistiken saknar en längre tidsserie. Analyser som Socialstyrelsen gjort pekar samtidigt på att många kvinnor fortsätter att ha uppehåll även under amningen.

– Det är ett gyllene tillfälle att sluta röka under graviditeten. Då är kvinnorna oftast väldigt motiverade, säger Olof Stephansson.

Utvecklingen med lägre andel rökare har sannolikt haft mycket positiva hälsoeffekter för nyfödda barn. Men exakt vilka effekter är svåra att följa upp. Samtidigt som rökningen minskar har andra förändringar skett som komplicerar jämförande studier, till exempel att gravida kvinnor i dag har ett högre BMI än tidigare och att de gravidas snittålder har ökat.

Rökning

Tuffare regler de senaste åren

1993 kom tobakslagen som innebar förbud mot att röka bland annat på förskolor, skolor, sjukhus, i stationsbyggnader och kollektiva färdmedel. Ett år senare lades regler för rökfria skolgårdar och rätt till en rökfri arbetsmiljö till.

1997 infördes förbud mot att sälja tobak till personer under 18 år.

2003 kom regler för hur varningstexten på tobaksvaror skulle se ut, med formuleringar som ”Rökning dödar” som täcker en stor del av paketet.

Den 1 juni 2005 infördes rökförbud på restauranger och serveringsställen.

I flera andra länder är lagarna tuffare, med exempelvis rökfria badstränder, parker och gator.

Källa: Tobakslagen, Folkhälsomyndigheten

Så fimpar du

Det är ofta lättare att sluta röka under graviditeten eftersom man då kan känna avsmak eller till och med bli illamående av tobak. För många kvinnor är beslutet enkelt att fatta på grund av de omfattande risker man utsätter barnet för.

I första hand bör man försöka sluta med tobak utan avvänjningsmedel som innehåller nikotin, eftersom de också är skadliga för fostret. Men det är bättre att använda nikotintuggummi en kortare period, om det verkligen leder till att man slutar röka, än att inte sluta alls.

Om man röker eller snusar och inte kan sluta själv bör man ta kontakt med sin mödravårdscentral när man har blivit gravid. Barnmorskan kan ge råd om rök- och snusavvänjning.

Källa: 1177