Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Goda Nyheter

Utbildning till kvinnor har räddat miljontals liv

Grafik: Johan Andersson

Ingen enskild insats ger lika god utdelning i välfärd som att ge kvinnor större möjlighet till utbildning.

Mellan 1970 och 2009 ökade antalet skolår dramatiskt i världen, och kvinnors skolgång ökade mer än mäns. För män i åldern 15-24 ökade det genomsnittliga antalet skolår från 5,3 till 8,8 och för kvinnor i samma åldersgrupp ökade skolgången från 4,3 till 8,5 år.

I 87 länder har nu unga kvinnor i snitt högre utbildning än unga män. För 30 år sedan var bilden en helt annan. Då var män läskunniga i betydligt större utsträckning än kvinnor.

Den kontinent som avviker i dag är Afrika. I ett 20-tal länder i världsdelen kan färre unga kvinnor än unga män läsa och skriva. Men i 11 afrikanska länder är det tvärtom: de läs- och skrivkunniga unga kvinnorna är fler.

I en artikel i den ansedda medicintidskriften The Lancet rapporterar en grupp hälsoforskare att mer än hälften av nedgången i barnadödsfall – från 16 miljoner 1970 till 8 miljoner 2009 – kan förklaras av att kvinnor får allt bättre utbildning.

Det är ännu långt kvar till skolgång för alla världens barn. FN:s utbildningsorgan Unesco beräknade 2012 att 57 miljoner barn som borde gå i primärskola inte fanns i klassrummen.

Av dem var 26 miljoner pojkar och 31 miljoner flickor. Ungefär 10 procent av frånvaron kan förklaras av könsdiskriminering, men den absoluta merparten, 90 procent, beror på extrem fattigdom, som drabbar både pojkar och flickor.

För mer info och rörlig grafik gå in på gapminders sajt

Hans Rosling förklarar

”Skolgång är egentligen ett dåligt mått på jämställdhet. De flesta av världens unga kvinnor som nu har jämförbar utbildning med unga män möts, när de slutar skolan, av oerhörd orättvisa i både privatliv, samhälle och på arbetsmarknaden.”

DN