Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Goda Nyheter

Världen bättre än vad du tror

Vår bild av världen är föråldrad. Människor lever längre, läser bättre och låter vaccinera sina barn i högre utsträckning än vad vi tror. Det visar en unik undersökning som DN tagit del av.

Antalet döda i krig har minskat och andelen extremt fattiga har gått brant ned de senaste 20 åren. Men i båda fallen gissar svenskarna att utvecklingen gått åt andra hållet. Världen är helt enkelt bättre än vi tror.

– Det folk gissar var kanske rätt för 30 år sedan. Men de missar att världen har förändrats.

Det säger Hans Rosling, professor i internationell hälsa och ordförande i stiftelsen Gapminder, som tillsammans med undersökningsinstitutet Novus genomför en serie mätningar av svenska folkets kunskaper om världen (se faktaruta). Under året har drygt 3.000 personer i olika omgångar fått svara på de frågor om hälsa, ekonomi och social utveckling som DN redovisar.

Svaren visar att många är fast i en svartvit bild av ”rika” och ”fattiga” länder. En ”Tintin”-värld som inte längre finns kvar, menar Rosling. Världens länder är egentligen ganska jämnt utspridda på välståndsskalan. Undersökningen ger ett mått på den kvardröjande felaktiga världsbilden.

– Långsamma förändringar till det bättre skrivs det sällan om i medierna, säger Rosling.

Världens unga vuxna kvinnor har till exempel i genomsnitt gått i skolan i sju år. Vi tror att det är fyra år. Och vi har fel i fler frågor:

• Åtta av tio barn i världen vaccineras mot mässling. Svenskarna tror att det är ett av tio.

Medellivslängden i världen är 71 år, men vi tror att den är runt 60.

• Bland Afrikas ungefär en miljard människor finns nästan 800 miljoner mobilabonnemang. Vi gissar att det är mindre än 100 miljoner.

Till frågorna ges flera svarsalternativ. Om slumpen styrde skulle svaren faktiskt bli mer rätt än vad de blivit i undersökningen. Det har flera orsaker, menar Gapminders verksamhetschef Ola Rosling, son till Hans Rosling:

– Förutfattade meningar om andra nationer och folk förvrider världsbilden. Dessutom har världen förändrats sedan vi själva gick i skolan.

– Mediernas val av negativa vinklar påverkar också världsbilden, menar Ola Rosling.

Undersökningen visar inget samband mellan hög utbildning och god omvärldskunskap. Personer med universitetsutbildning svarar inte mer rätt än de med enbart grundskoleutbildning.

– De som är ekonomer vet att fattigdomen har minskat. De som är hälsospecialister vet att medellivslängden gått upp. Men så fort man tar ett steg åt sidan från sitt eget specialområde gissar man som folk gör mest, säger Hans Rosling.

Forskaren Bi Puranen tycker att resultaten är viktiga och intressanta. Hon är chef för World Values Survey, en organisation som kartlägger människors värderingar och levnadsvanor i världen.

Puranen tror att mediernas fokus på problem är en viktig orsak till att många tror att det är värre än det är. Men hon påpekar samtidigt att det finns stora fickor av elände också i länder som i sin helhet inte är så fattiga:

– Många går till sängs hungriga och känner sig osäkra i sina egna hem. När vi frågar folk hur de har det ser vi att det finns områden som är riktigt ruggiga. När man bara tittar på medeltal försvinner sådant.

Syftet med undersökningen är i första hand att kartlägga kunskapsluckorna. Parollen är att ”bekämpa potentiellt förödande okunskap med en faktabaserad världsbild som alla kan förstå”.

– Med ”förödande” menar vi exempelvis beslut som grundas på felaktiga fakta, som att införa drastiska åtgärder mot befolkningstillväxt i länder som redan har fallande födelsetal, förklarar Ola Rosling.

I ett andra steg är tanken att ta fram ett slags läromedel utifrån vad man fått veta om folks kunskapsbrister.

– Vi önskar att vi kunde få fram ett kunskapscertifikat. Vi skulle vilja "Svanenmärka" till exempel riksdagen och alla myndigheter. Det skulle finnas 100 frågor som alla visste svaret på.

– Ett slags körkort i omvärldskunskap.

Här kan du läsa mer om hela undersökningen, Gapminder och Novus.

Hans Rosling och Gapminder

• Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet och stiftelsen Gapminders frontfigur.

• Han har haft internationell framgång med presentationer av fakta om världen i form av rörlig grafik och pedagogiska föredrag.

• Bakom grafiken och faktaarbetet står också sonen Ola Rosling och dennes hustru Anna Rosling-Rönnlund.

Undersökningen

Mätningarna har gjorts i Novus Sverigepanel, som är en riksrepresentativ panel med ett slumpmässigt urval.

Mätningarna har utförts under våren och hösten 2013. Vid varje mätning har drygt 1.000 svar samlats in, och frågorna som DN redovisar har ställts vid tre tillfällen. Sammanlagt har mer än 8.000 personer intervjuats i undersökningen, som också innefattar andra frågor.