Hoppa till innehållet
2013 protesterade aktivister och samer mot provborrningarna efter järnmalm. Blir gruvplanerna verklighet kommer marken i området samt Luleälven och omkringliggande vattendrag att bli förorenade och förgiftade för all framtid, menar insändarskribenten.
INSÄNDARE

Insändare. ”Stoppa gruvan i Gállok och rädda vår framtid”

Gruvan som planeras kommer att påverka min framtid och alla andra generationer framöver.

Bildinsändare av Hans Sandqvist, Älvsjö
INSÄNDARE

Insändare. Noterat av DN:s läsare den 21 januari 2022

Dagens Nyheters läsare kommenterar kortfattat läget i Sverige och världen fredagen den 21 januari 2022.

När man börjar på gymnasiet blir meritpoängen irrelevanta, medan kunskaperna man har kommer vara relevanta och viktiga, menar insändarskribenten.
INSÄNDARE

Insändare. ”Det är dags för ett nytt antagningssystem till gymnasiet”

Det största problemet med det nuvarande antagningssystemet till gymnasiet är omvandlingen från betyg till meritpoäng.

INSÄNDARE

Insändare. ”Försenade brev tär på förtroendet för Post Nord”

Ett brev som postades den 12 december har ännu inte kommit fram. En reparatör hittade två öppnade brev som slängts i hisschaktet.

INSÄNDARE

Insändare. ”Återstarta Ringhals 1 och 2 snarast”

Nedstängningen av kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2 var ett grovt misstag. En återstart skulle ge balans åt elförsörjningen i södra Sverige.

INSÄNDARE

Insändare. ”Bevara Bromstens idrottsplats där unga kan mötas”

Välj en annan plats för skola än Bromstens fina och nybyggda idrottsplats. Ett beslut som kan verka rationellt för en nämnd att fatta, kan…

INSÄNDARE

Insändare. Noterat av DN:s läsare den 20 januari 2022

Dagens Nyheters läsare kommenterar kortfattat läget i Sverige och världen torsdagen den 20 januari 2022.

INSÄNDARE

Insändare. ”Bevara Gubbängens anrika byggnader i stadens ägo”

Skolor och idrottshallar som finansierats av allmänna medel är en viktig del av stadens infrastruktur.

INSÄNDARE

Insändare. ”Nato hotar inte Ryssland - det är Putins position som är hotad”

I konflikten mellan Ryssland och västvärlden ligger en rivalitet mellan stormakterna USA och Ryssland.

INSÄNDARE

Insändare. ”Värna det personliga mötet mellan läkare och patient”

Utvecklingen av vård utan långsiktigt ansvar för patientens sammantagna situation är medicinskt farlig.

INSÄNDARE

Insändare. Noterat av DN:s läsare den 19 januari 2022

Dagens Nyheters läsare kommenterar kortfattat läget i Sverige och världen onsdagen den 19 januari 2022.

INSÄNDARE

Insändare. ”Idrotten - folkrörelsen som blev en elitrörelse”

Är verkligen idrotten fortfarande en folkrörelse? Jag betecknar dagens idrott snarare som en elitrörelse med hög utslagning av ungdomar.

INSÄNDARE

Insändare. ”Låt pensionärerna dra av för friskvård i deklarationen”

Friskvård är förebyggande, sjukvård är i många fall felrättning. Även lagstiftarna har denna kunskap, vilket bland annat manifesteras i…

INSÄNDARE

Insändare. ”Friends har spelat ut sin roll – mobbningen ökar”

Friends har dessvärre inte satt något positivt avtryck med sitt arbete. Fler elever mobbas i dag än när Friends bildades, skriver Christer…

INSÄNDARE

Insändare. ”Skona Kolmården från vindkraftverken”

Holmenkoncernens planer att bygga vindkraftverk i Simonstorp-områdets känsliga ekosystem skadar både människa och natur.

INSÄNDARE

Insändare. Noterat av DN:s läsare den 18 januari 2022

Dagens Nyheters läsare kommenterar kortfattat läget i Sverige och världen tisdagen den 18 januari 2022.

INSÄNDARE

Insändare. ”68-vänsterns könsideologi har slagit tillbaka”

Vi i 68-vänstern ville befria oss från biologiska kategorier. Nu upptäcker jag att detta engagemang har blivit en bumerang eftersom…

INSÄNDARE

Insändare. ”Formatet ska inte avgöra ersättningen för böckerna”

Författarna borde få samma ersättning för sina böcker oavsett format. Jag betalar gärna lite mer för min lyssnartjänst om så krävs, skriver…

INSÄNDARE

Insändare. ”Stärk eleverna i stället för att stöpa alla i samma form”

Skolverket har misslyckats kapitalt. Allt och alla ska vara stöpta i samma form och de som inte passar in hamnar utanför.

INSÄNDARE

Insändare. ”Vägen till det hållbara samhället bör vara realistisk”

Partierna verkar vara överens om att vi måste ställa om till ett hållbart samhälle.

INSÄNDARE

Insändare. ”Redovisa vart pengarna som dras in på elen tar vägen”

Elräkningen för december var drygt fem gånger så hög som under tidigare perioder.

INSÄNDARE

Insändare. ”Låt en haverikommission utreda ungas självmord”

Självmorden ökar bland våra unga. Vid större olyckor tillsätts en haverikommission för att ta reda på vad som orsakat olyckan.

INSÄNDARE

Insändare. Noterat av DN:s läsare den 15 januari 2022

Dagens Nyheters läsare kommenterar kortfattat läget i Sverige och världen lördagen den 15 januari 2022.

INSÄNDARE

Insändare. ”Egoismen hotar samhällsviktiga funktioner”

De som raljerar över restriktionerna borde skänka en tanke till bemanningen inom samhällsviktiga funktioner.

INSÄNDARE

Insändare. ”Engelskan tar över enligt den kokta grodans princip”

Utfasningen av svenskan och det gradvisa införandet av engelskan sker enligt den kokta grodans princip.

INSÄNDARE

Insändare. ”Kompensera höga elkostnader med återbetalning av moms”

Elen skulle varit momsfri för ­november och december 2021 på grund av de höga elpriserna.

INSÄNDARE

Insändare. Noterat av DN:s läsare den 14 januari 2022

Dagens Nyheters läsare kommenterar kortfattat läget i Sverige och världen fredagen den 14 januari 2022.

INSÄNDARE

Insändare. ”Rapporterna om biverkningar bör lyftas fram”

Över 90 000 rapporter om misstänkta biverkningar av vaccineringen mot covid-19 har kommit in till Läkemedelsverket.

INSÄNDARE

Insändare. ”Folkpartiets 70 år gamla valmanifest kan återanvändas”

Folkpartiets, numera Liberalernas, valmanifest från 1952 skulle passa bra för det kommande valet.

INSÄNDARE

Insändare. ”Äganderätten måste kunna ifrågasättas”

Privat ägande är något historiskt nytt och hänger ihop med industrikapitalismen.

INSÄNDARE

Insändare. ”Inför vaccinationstvång”

De som inte vaccinerar sig orsakar onödigt stor belastning på sjukvården. Hur har vaccinförnekare tänkt att pandemin ska bemästras om man…

INSÄNDARE

Insändare. Noterat av DN:s läsare den 13 januari 2022

Dagens Nyheters läsare kommenterar kortfattat läget i Sverige och världen torsdagen den 13 januari 2022.

INSÄNDARE

Insändare. ”Det är inte okej att förolämpa surströmmingen!”

Jag blev förtjust när det första resmålet i ”Vägen ut med Lars Lerin” var Höga Kusten.

INSÄNDARE

Insändare. ”Det är dags att växla upp klimatarbetet i kommunerna”

Det börjar bli bråttom. Om vi ska klara målet att bli världens första fossilfria välfärdsland måste vi växla upp rejält.

INSÄNDARE

Insändare. ”Det kostar för lite att vara kriminell”

Skrämmande få av de samhällsfarliga brotten klaras upp. Tystnadskulturen och korruptionen har nått en skrämmande nivå i hela samhället.