Hoppa till innehållet
Folkhälsomyndigheten meddelade nyligen att även barn mellan 12 och 15 år ska erbjudas vaccin mot covid-19 från och med början av oktober. Men det är föräldrarna och inte omyndiga barn som ska fatta beslutet om de ska ta sprutan, anser insändarskribenten.
INSÄNDARE

Insändare. ”Låt inte barn avgöra om de ska vaccineras”

Folkhälsomyndigheten passerar en gräns när nu även 12-15-åringar ska erbjudas vaccin mot covid-19.

På torsdagen har det gått 20 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Bildinsändare av Ralle Perera, Farsta.
INSÄNDARE

Insändare. Noterat av DN:s läsare den 23 september 2021

Dagens Nyheters läsare kommenterar kortfattat läget i Sverige och världen torsdagen den 23 september 2021.

Om det skulle stämma att det inte är juridiskt möjligt att vårdnadsöverflytta ett barn som saknar uppehållstillstånd måste regeringen omgående tillsätta en utredning, skriver juridikprofessorn Maarit Jänterä-Jareborg apropå fallet med den treårige Tim som DN uppmärksammat.
INSÄNDARE

Insändare. ”Juridiska hinder saknas för att låta treåring stanna”

Svenska myndigheter borde följa våra internationella åtaganden och föra över vårdnaden av treårige ”Tim” till familjehemsföräldrarna.

INSÄNDARE

Insändare. ”Omplacera personal som inte vaccinerat sig”

Äldre och andra riskgrupper för covid-19 riskerar att utsättas för större smittspridning när restriktionerna tas bort.

INSÄNDARE

Insändare. ”Kräv att mäklare redovisar bostadsrätters ekonomi”

Den exekutiva auktionen av en bostadsrättsförening i Malmö visar att köpare måste få en bättre bild av riskerna.

INSÄNDARE

Insändare. ”Ovaccinerad personal kan vara Döden som knackar på”

Med beskedet att coronarestriktionerna försvinner den 29 september hamnar äldre med behov av hjälp i en rävsax.

INSÄNDARE

Insändare. ”Låt treåring som ska utvisas till Nigeria stanna”

Jag skäms över att bo i ett land som tillåter skattefinansierade strukturella övergrepp och misshandel av små barn.

INSÄNDARE

Insändare. Noterat av DN:s läsare den 22 september 2021

Dagens Nyheters läsare kommenterar kortfattat läget i Sverige och världen onsdagen den 22 september 2021.

INSÄNDARE

Insändare. ”Fler auktoriserade tolkar behövs i brottsutredningar”

De senaste årens stora invandring gör att behovet av auktoriserade tolkar är betydligt större än anslagen.

INSÄNDARE

Insändare. ”Stoppa friskolornas expansion med hårda krav”

De privata skolkoncernernas expansion har blivit ett hot mot demokratin när makt förflyttas från politiken till näringslivet.

SVAR PÅ INSÄNDARE

Insändare. Svar: ”Ge elever som riskerar underkänt en ny chans”

Att bli erbjuden en extra termin eller läsår kan vara lösningen för många skoltrötta elever i grundskolan.

INSÄNDARE

Insändare. Noterat av DN:s läsare den 21 september 2021

Dagens Nyheters läsare kommenterar kortfattat läget i Sverige och världen tisdagen den 21 september 2021.

INSÄNDARE

Insändare. ”Lagbrottet av Löfven lika illa som Busch”

Befinner man sig tillräckligt högt upp i samhällshierarkin gäller tydligen inte likhet inför lagen.

SVAR PÅ INSÄNDARE

Insändare. Svar: ”Arrogant att kräva it-kunskaper av alla”

Inget skapar så stora misstankar om svårkontrollerat valfusk som elektroniska röstningar.

INSÄNDARE

Insändare. ”Kräv att nya hus täcks av solpaneler”

Det borde finnas en lag om att all nyproduktion av bebyggelse ska vara självförsörjande på el, sett på årsbasis.

INSÄNDARE

Insändare. ”Vi som slutat jobba före 65 blir utan tillägg”

Många av de sämst ställda pensionärerna blir utan extrapengar i regeringens budget.

INSÄNDARE

Insändare. ”Dags att avskaffa betyget underkänd i grundskolan”

Betyget underkänd (F) i en obligatorisk skola för barn ska över huvud taget inte få förekomma i Sverige.

INSÄNDARE

Insändare. ”Tegnell borde lyssna på kritiska forskare”

Forskare som är kritiska till den svenska coronastrategin måste få större utrymme i den offentliga debatten om pandemin.

INSÄNDARE

Insändare. Noterat av DN:s läsare den 20 september 2021

Dagens Nyheters läsare kommenterar kortfattat läget i Sverige och världen måndagen den 20 september 2021.

INSÄNDARE

Insändare. ”Regeringen borde tala högt om Dawit Isaak”

På torsdag har det gått precis 20 år sedan en svensk medborgare sattes i eritreanskt fängelse för sina åsikters skull.

INSÄNDARE

Insändare. ”Regeringen straffar de med lägst pensioner”

Äldre som har hög pension kan nästa år se fram emot den skattesänkning som på måndagen presenterades i statsbudgeten.

INSÄNDARE

Insändare. ”Hög tid att politiska partier lämnar kyrkan”

Till nästa kyrkoval om fyra år är det dags för de tre återstående riksdagspartierna att lämna kyrkovalet.

INSÄNDARE

Insändare. ”Måste man lämna Sverige för att slippa skjutningar?”

De kriminella gängen skapar otrygghet för vanliga medborgare runt om i landet med skottlossningar så gott som varje kväll.

INSÄNDARE

Insändare. ”Låt treåringen stanna i sin svenska familj”

Fallet med den svenskfödde treårige Tim som ska utvisas till Afrika visar att Sverige har ofattbar okänslighet för barn och deras behov.

INSÄNDARE

Insändare. ”Vi måste vända tillbaka till den kristna tron”

Sverige har dragit stor fördel av tidigare generationers kristna tro, men nu har landet med sekulariseringen valt en mörk väg.

INSÄNDARE

Insändare. ”Minska antalet elever till högst 20 per lektion”

Ett nytt betygssystem behövs som tar hänsyn till hur mycket en elev anstränger sig på lektionerna.

INSÄNDARE

Insändare. ”Efter pandemin väcker äldreomsorgen obehag”

Det var omänskligt att under besöksförbudet tvinga gamla och dementa att tyna bort i ensamhet, inlåsta i sina egna bostäder.

INSÄNDARE

Insändare. Noterat av DN:s läsare den 17 september 2021

Dagens Nyheters läsare kommenterar kortfattat läget i Sverige och världen fredagen den 17 september 2021.

INSÄNDARE

Insändare. ”Staten måste ta större vårdansvar efter pandemin”

Det splittrade ansvaret på 21 regioner är ett hinder för att ta itu med många av de problem som vården lider av.

INSÄNDARE

Insändare. ”Fungerande familj och skola viktigare än hårdare straff”

Precis som med covid-19 är förebyggande åtgärder det som kan vaccinera unga mot att dras in i kriminalitet.

INSÄNDARE

Insändare. ”Kyrkan ska vara öppen för alla – men inte för allt”

Många människor i nöd, i och utanför Sverige, finner ett hem och en trygghet i Svenska kyrkan.

INSÄNDARE

Insändare. ”Kräv att all hemtjänstpersonal vaccinerar sig”

Trots att vi vet hur sårbara äldre varit under pandemin kräver inte landets kommuner vaccination mot covid-19 av sina anställda.

INSÄNDARE

Insändare. ”Ersätt mesiga rekommendationer med vaccinpass”

Den som väljer att inte vaccinera sig mot covid-19 får också acceptera en mindre frihet i samhället.

INSÄNDARE

Insändare. Noterat av DN:s läsare den 16 september 2021

Dagens Nyheters läsare kommenterar kortfattat läget i Sverige och världen torsdagen den 16 september 2021.

INSÄNDARE

Insändare. ”Stoppa regler om hur präster ska sköta sitt jobb”

Hur de 5 miljoner som är röstberättigade väljer att röstar i kyrkovalet på söndag är livsavgörande för Svenska kyrkans framtid.