Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-09-17 16:42

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/insandare/oppna-samhallet-utan-krav-pa-vaccinpass/

INSÄNDARE

Insändare. ”Öppna samhället utan krav på vaccinpass”

För att resa inom EU krävs sedan den 1 juli ett hälsopass som visar att du är fullvaccinerad. Detta EU-pass ska enligt regeringen eventuellt också kunna komma att användas inom Sverige för större evenemang över 15 000 åskådare. Men hela tanken på vaccinpass är olycklig, menar insndarskribenterna.
För att resa inom EU krävs sedan den 1 juli ett hälsopass som visar att du är fullvaccinerad. Detta EU-pass ska enligt regeringen eventuellt också kunna komma att användas inom Sverige för större evenemang över 15 000 åskådare. Men hela tanken på vaccinpass är olycklig, menar insndarskribenterna. Foto: Johan Jeppsson/TT

INSÄNDARE. I politikernas iver att vaccinera så många som möjligt har många glömt bort vad rätten till självbestämmande innebär. Öppna samhället utan krav på vaccinpass, skriver juristerna Elnaz Madani, Ida Kjos, Axel Berglund, Ruth Nordström, Rebecca Ahlstrand, Elisabeth Bernin och Amanda Kjölsrud.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Mitt i den rådande massvaccinationskampanjen, som saknar historiskt motstycke, är det lätt att glömma bort alla och envars rätt till kroppslig integritet och självbestämmande. Låt oss påminna varandra och inte minst våra politiker och beslutsfattare om att dessa rättigheter borde vara en självklar del av samhällskontraktet.

Vi, undertecknande jurister, är verksamma inom olika områden. Vi representerar en bred flora av olika åsikter och synsätt, men är förenade i uppfattningen att det har saknats en levande diskussion om grundläggande fri- och rättighetsfrågor under coronakrisen.

I början av året infördes pandemilagen, som möjliggör begränsningar i fria medborgares autonomi. Regeringen medgav i pandemilagens lagrådsremiss att lagen innehåller ”mycket omfattande inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter”.

Nyligen offentliggjordes också att en utredning tillsatts som ska bedöma behovet av grundlagsändringar i syfte att kunna besluta om bland annat munskyddstvång och utegångsförbud vid framtida sjukdomsutbrott.

Människors hälsa, liv och säkerhet kräver tveklöst att nödvändiga åtgärder vidtas och att var och en tar smittriskerna på största allvar. Vi vill dock uppmärksamma det faktum att inskränkningar i rätten till skydd för privat- och familjeliv, en mänsklig rättighet enligt artikel 8 i Europakonventionen, måste uppfylla ett antal grundläggande krav.

Det ska finnas lagstöd, åtgärden ska ha ett legitimt syfte och vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle samt vara proportionerlig, varpå en intresseavvägning måste ske. Även den svenska grundlagen ger var och en gentemot det allmänna ett skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp.

Denna viktiga princip kommer även till uttryck i patientlagen, vars övergripande syfte är att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke, inte minst mot bakgrund av de överväganden som nu görs angående vaccinering av barn och ungdomar.

Under året har det från olika politiska håll framställts allt hårdare krav att öppna upp samhället helt – för vaccinerade individer. Desperata kulturpersonligheter har vädjat om vaccinpass.

Företrädare för både regering och opposition har närmast framställt det som om vaccination och vaccinpass skulle vara enda vägen tillbaka till ett normalt samhälle utan restriktioner. Vaccinering är visserligen inte direkt påtvingad, men signalen har varit att om du inte vaccinerar dig så riskerar du att bli diskriminerad – och om inte tillräckligt många vaccinerar sig, så kommer kanske inte friheten att återfås.

Att regeringen i tisdags meddelade att frågan om vaccinpass endast kommer att utredas med avseende på större arrangemang när publikrestriktionerna tas bort den 29 september förtar inte det faktum att vaccinering har använts, enligt vår uppfattning, som ett otillbörligt påtryckningsmedel.

Enligt Europadomstolens rättspraxis måste varje ingrepp i rätten till privat- och familjeliv vara proportionerlig, det vill säga att det inte får finnas mindre ingripande åtgärder som hade kunnat uppnå en tillräcklig effekt. Färska studier visar att vaccinerade knappast har fullt skydd mot viruset.

Tvärtom kan vaccinerade smittas av covid-19 och dess varianter och därmed också sprida smittan vidare. Enligt en nyligen publicerad israelisk studie hade vaccinerade individer 6–13 gånger så hög risk att smittas och bli sjuka i covid-19 jämfört med de som var naturligt immuna mot covid-19 efter tidigare genomgången infektion.

När nu frågan om vaccinpass för större arrangemang ska utredas bör följande tas i beaktning. Alla vuxna i Sverige har erbjudits vaccinering mot covid-19. Av detta följer, enligt vår uppfattning, en mycket enkel logik.

Om vaccinen bedöms vara tillräckligt effektiva, så behövs inga vaccinpass. Och omvänt, om vaccinen inte bedöms vara tillräckligt effektiva, så behövs heller inga vaccinpass.

I politikernas iver att snabbt vaccinera så många som möjligt har många glömt bort vad rätten till självbestämmande och skydd mot kroppsligt ingrepp innebär. Våra beslutsfattare behöver reflektera över de sår som bildas i ett samhälle där mänskliga fri- och rättigheter behandlas så pass styvmoderligt.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt